Truusentruus.nl recensie van het spel: De Kolonisten van Catan Mini-Editie
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (6.5)  
   
Auteur : Klaus Teuber Minimum aantal spelers : 3
Uitgever : 999 Games Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2008 Talen : Nederlands
Leeftijd vanaf : 10 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 75 minuten Prijs : ca. 20 Euro
 
1) Introductie:
Verplaats je in de tijd van de ontdekkingsreizigers, je schip heeft de kust bereikt van een nog onbekend eiland. Het zal Catan heten ! Toch is het jammer dat u niet de enige ontdekker bent, aan de andere kant van het eiland heeft zich ook een ontdekker gemeld. De eerste mannen en vrouwen stichten er de eerste nederzettingen. Het land is gelukkig zeer rijk aan grondstoffen, waarmee wegen worden gebouwd die leiden naar nieuwe nederzettingen. Sommige van deze nederzettingen breiden zich uit naar grote steden. De ruilhandel is flink aanwezig op Catan, van de ene grondstof heb je veel, van de andere iets minder. Met een beetje geluk vind er een goede ruil plaats. Probeer zoveel mogelijk te groeien en je zal heerser worden over Catan !!
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:

1 speelbord met het eiland Catan en 19 vakken met vaste cijfers.
19 zeshoekige tegels met landschappen in 7 verschillende soorten
95 grondstofkaarten in 5 verschillende soorten
25 ontwikkelingskaarten in 3 soorten
4 overzichten met bouwkosten
2 speciale kaarten
16 plastic steden
20 plastic huizen
60 plastic straten
2 dobbelstenen
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
Deze editie is prima vormgegeven, maar alles is wel erg mini en dus moeilijk hanteerbaar. De kleine onderdelen kunnen snel zoek raken.

Bij deze versie heb je een vaste getallen op het speelbord en wijkt dus af van de originele versie.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
Het spel is vrij simpel uit te leggen aan anderen, begin gewoon met spelen, dan vertel je de regels bij de uitleg.
Als eerste worden de tegels geschud en worden willekeurig over de cijfers van het speelbord verdeelt. De cijfers hebben de waarde tussen de 2 en 12. Elke keer als de uitkomst van de dobbelstenen gelijk is aan het cijfer van een gebied levert het grondstoffen op. Elke speler kiest een kleur en krijgt al zijn wegen, dorpen en steden. De grondstofkaarten worden in 5 stapeltje open naast het spelbord gelegd. De ontwikkelingskaarten worden verdekt op een stapeltje gelegd. De rover plaats je in de woestijn. De 2 speciale kaarten en de dobbelstenen liggen klaar naast het spelbord.
5) Spelverloop:
Stichtingsfase
Deze fase spreidt zich uit over twee ronden. Elke speler krijgt de gelegenheid om twee nederzettingen en twee straatjes te bouwen alvorens het spel zelf start.
Eerste ronde
Wie het hoogst dobbelt, begint. Hij plaatst 1 nederzetting op een kruising naar keuze en sluit hierop in willekeurige richting 1 straat aan. Vervolgens zijn de andere spelers in uurwijzerzin aan de beurt. Bij het zetten moet echter rekening gehouden worden met de afstandsregel!
afstandsregel
Een nederzetting mag slechts op een vrije kruising gezet worden als de drie dichtstbijzijnde niet bebouwd zijn door een nederzetting of stad. Het maakt niet uit wie er staat, het kruispunt moet vrij zijn.
Tweede ronde
Vervolgens plaatst de speler die tijdens de eerste ronde als laatste een nederzetting mocht plaatsen een tweede nederzetting en straat. De andere spelers volgen in tegenuurwijzerzin. De tweede nederzetting en straat mag - rekening houdend met de afstandsregel - overal geplaatst worden.
Onmiddellijk na het plaatsen van de tweede nederzetting en straat, ontvangt elke speler zijn eerste grondstoffen. Voor elk landveld dat aan die tweede nederzetting grenst, ontvangt hij 1 overeenstemmende grondstofkaart uit de voorraad. Deze grondstofkaarten houden de spelers voor elkaar verborgen.
De speler die als laatste zijn tweede nederzetting plaatste, begint het spel.
Spelverloop
Elke speler doorloopt per beurt de volgende drie fasen:
opbrengst van het land (a)
handelen (b)
bouwen (c)
enkele bijzondere gebeurtenissen (d)
a) opbrengst van het land
De speler aan beurt moet met beide dobbelstenen gooien. De som van de twee dobbelstenen bepaalt het landnummer dat grondstoffen opbrengt. Elke speler die een nederzetting of stad heeft aan dit gedobbeld stuk land, ontvangt een grondstofkaart (twee indien een stad). Zijn op een bepaald ogenblik geen grondstofkaarten meer voorradig, ontvangt geen enkele speler die kaart in die beurt.
b) handelen
Vervolgens mag de speler die aan de beurt is handel drijven met de andere spelers om zo aan de hem ontbrekende grondstofkaarten te geraken. We onderscheiden hierbij de gewonen binnenlandse handel en zeehandel.
binnenlandse handel

De speler mag met alle spelers grondstofkaarten ruilen. Hij deelt b.v. mee wat hij nodig heeft en wat hij bereid is om er in ruil voor te geven. Belangrijk is dat er alleen gehandeld mag worden met de speler die aan de beurt is, dus niet onder de andere spelers onderling.
zeehandel

Hierbij kan de speler zonder behulp van zijn medespelers aan tafel grondstofkaarten ruilen.
Bij de meest eenvoudige ruil kan de speler 4 gelijke grondstofkaarten van 1 soort omruilen tegen 1 grondstofkaart naar keuze. Het bezit van een haven is hierbij niet nodig.
Heeft een speler echter een nederzetting of een stad opgericht aan zee, dan kan hij veel interessantere deals doen. Bij een eenvoudige haven (met ?) mag de speler steeds 3 gelijke grondstofkaarten ruilen voor 1 andere naar keuze. Bij een speciale haven moet de speler slechts 2 gelijke kaarten van de afgebeelde grondstof omruilen tegen 1 nieuwe naar keuze.
c) bouwen
De speler die aan de beurt is, kan ook bouwen om zijn zegepunten te verhogen. In ruil voor bepaalde combinaties van grondstofkaarten (zie overzichtskaartje) kan hij willekeurig veel straten, nederzettingen of steden bouwen.
1. straat: hout + stenen
Een nieuwe straat moet aangelegd worden aan eigen straten, nederzettingen of steden. Op elke weg kan natuurlijk slechts 1 weg gebouwd worden. Zodra een speler een aaneensluitende straat heeft uit 5 stukken straat, ontvangt hij de speciale kaart "Langste handelsstraat" die hem 2 extra zegepunten opleveren. Een handelsstraat kan onderbroken worden of een andere speler kan een langere straat bouwen. Op dat ogenblik gaat die speciale kaart naar de speler met de langste straat. Zodra 2 of meer spelers een even lange straat hebben, gaat de kaart terug naar de voorraad.
2. nederzetting: hout + stenen + graan + wol
Rekening houden met de afstandregel. De nederzetting moet minstens aan 1 eigen straat grenzen. Elke nederzetting op het spelbord levert ook 1 zegepunt op en kan 1 grondstofkaart opbrengen indien de dobbelstenen dit bepalen.
3. stad: 2 x graan + 3 x erts
De speler bouwt zijn nederzetting om tot een stad. Hij verwisselt het huisje voor een kerk. Elke stad levert 2 zegepunten en kan 2 grondstofkaarten opbrengen.
4. ontwikkelingskaart: graan + wol + erts
Als een speler een ontwikkelingskaart wil kopen, neemt hij de bovenste van de stapel af in ruil voor de 3 benodigde grondstofkaarten. De bekomen kaart(en) houdt hij best geheim voor de anderen. Een juist aangekochte kaart mag niet meteen gebruikt worden.
Er zijn 14 ridders, 6 vooruitgang en 5 zegepunten in het spel.
d) speciale gebeurtenissen + kaarten
1. rover
Als een speler een 7 dobbelt bij het begin van zijn beurt, ontvangt geen enkele speler een grondstofkaart. Alle spelers die meer dan 7 grondstofkaarten in bezit hebben, moeten de helft terug naar de voorraad brengen (ze zijn gelukkig wel vrij om te bepalen dewelke...).

Vervolgens neemt de speler die aan de beurt is de rover en plaatst deze op een willekeurig ander landveld. Dan mag hij nog van een medespeler naar keuze die aan dit getroffen stuk land een nederzetting of stad heeft staan, een grondstofkaart stelen en bij zijn eigen voorraad voegen. Zijn er meerdere spelers voorhanden, dan kiest hij 1 slachtoffer uit. Het roven zelf gebeurt geheim: je mag niet zien welke soort kaart je steelt. Zolang een rover op een bepaald gebied staat, ontvangt geen enkele speler grondstoffen voor dit gebied.
2. ontwikkelingskaart uitspelen
Een speler die aan de beurt is, mag op gelijk welk ogenblik tijdens zijn beurt 1 ontwikkelingskaart uitspelen (hehalve de kaart die hij eventueel net kocht).
3. ridder
Als een speler deze kaart uitspeelt, moet hij de rover op een ander landveld zetten. Hij steelt ook 1 grondstofkaart van een willekeurige speler die er een nederzetting of stad heeft. Gespeelde ridderkaarten blijven open voor de speler op tafel liggen. Een speler met 3 gespeelde ridderkaarten ontvangt de speciale kaart "Grootste Riddermacht". Dit levert hem extra 2 zegepunten. Deze kaart gaat terug naar de voorraad indien iemand anders evenveel ridderkaarten komt uit te spelen, of gaat naar die speler die op dat ogenblik weer de grootste riddermacht voor zich liggen heeft.
4. vooruitgang
Diegene die een dergelijke kaart uitspeelt, moet de opdracht die op de kaart staat gelijk uitvoeren. De kaart verdwijnt dan terug onder de stapel.
o stratenbouw: de speler mag onmiddellijk 2 nieuwe straten (gratis) bouwen
o ontdekking: de speler mag onmiddellijk 2 grondstofkaarten naar keuze nemen
o monopolie: alle spelers moeten al hun grondstofkaarten van een bepaalde soort - te bepalen door de speler die de kaart gebruikt - afgeven aan die speler
5. zegepunten
Deze kaarten leveren extra zegepunten op en worden het best pas op het einde van het spel getoond.
Het spel is afgelopen totdat een speler 10 zegepunten heeft.
6) Pluspunten:
Makkelijk te leren
Geweldig spelmechanisme
Interactief
Tactisch
Strategisch
Veelzijdig
Makkelijk mee te nemen
7) Minpunten:
Hoge geluksfactor door dobbelstenen en kaarten
Uitgemolken
Verslavend
Mini-editie bevat te kleine onderdelen, zodat ze snel zoek raken en moeilijk hanteerbaar zijn
8) Samenvattend:
De kolonisten van Catan is een buitengewoon superspel. Na monopoly en nog een aantal bekende spellen is dit een van de meest bekende, gevraagde en gespeelde bordspellen ter wereld. Dit is niet zo gek, omdat je tijdens dit spel alle spelaspecten moet beheersen, en je continu bezig bent met je volgende tactische of strategische zet. De kolonisten van Catan is een leuk spel, dat vlot en eigenlijk alles heeft als absolute topper. Met de uitbreidingssets wordt dit spel echter nog interessanter.

De mini-editie bevat te veel kleine onderdelen om het spel echt handig te maken. Ook wijkt het spel af van het originele concept. Het is bij deze editie namelijk zo dat alle getallen vast op het eiland liggen en de spelers dus geen flexibele opbouw hebben, omdat de cijfers vast liggen. Ook is het zo dat de woestijntegel altijd in het middel van het spel ligt en dit is bij de originele versie niet zo. Bij de originele versie kan de woestijn overal geplaatst worden.

Ik vind de mini-editie geen toevoeging, als je niet wilt prutsen met kleine onderdelen en je hebt toch ruimte over in je bagage, neem dat het originele basisspel mee op vakantie en niet deze minuscule versie.

Waardering: 64 punten = 6.5

9) Tips:

In het begin van het spel moet je vooral hout en stenen sparen
Probeer dus in het begin veel hout en stenen te verkrijgen
Verover ook landtegels met een hoge dobbelwaarde
Maak goed gebruik van de havens
Let goed op bij het handelen

Commentaar van anderen :

Terug naar beginpagina

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /var/www/vhosts/truusentruus.nl/httpdocs/recensie/recensie405.php on line 279