Truusentruus.nl recensie van het spel: Alea Iacta Est
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (7.0)  
   
Auteur : Jeffrey D. Allers
/ Bernd Eisenstein
Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : Alea Maximum aantal spelers : 5
Jaar van uitgave : 2009 Talen : Duits
Leeftijd vanaf : 9 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 30 minuten Prijs : ca. 15 Euro
 
1) Introductie:
De teerling is geworpen! Of beter nog, iedere speler bezit in deze spannende wedstrijd om eer en roem over dezelfde acht kleine kubusvormige geluksbrengers. Ronde na ronde worden de dobbelstenen op de gebouwen gezet. En of ze nu geplaatst worden op Templum of Senatus, op Castrum of Forum Romanum, ieder gebouw vereist weer een andere tactiek. Wie legt de beste combinaties af? Wie dobbelt zicht met wat geluk en handigheid naar de zege?
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:

• 5 gebouwen (Templum, Senatus, Castrum, Forum Romanum en Latrina)
• 19 senaattegels
• 24 provincietegels (waarde 1 t/m 5 in 6 verschillende kleuren)
• 1 provincie “joker” (waarde 0)
• 36 patriciërskaarten (3 mannen en vrouwen in 6 kleuren met waarde 1 t/m 3)
• 30 fortunafiches (8 x waarde 1, 14 x waarde 2 en 8 x waarde 3)
• 30 herhaalfiches
• 1 startspelerkaart (met afbeelding van Caesar)
• 40 dobbelstenen (8 stuks in 6 kleuren)
• 1 spelregelboekje met Duitstalige regels
• 1 blaadje met een overzicht van alle senaattegels
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
De vormgeving van Alea Iacta Est is prima verzorgd. De afbeeldingen zijn duidelijk, maar niet aantrekkelijk. De uitvoering nodigt niet uit tot spelen. Het spelmateriaal is prima verzorgd, het past alleen heel slecht in het doosje. Er zijn nogal wat fiches die opgeborgen dienen te worden. Bij het op zijn kant zetten van de doos ligt alles door elkaar, omdat de fiches en tegels niet passend in de vakjes opgeborgen kunnen worden.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels zijn vrij duidelijk en goed leesbaar. Je kunt ze goed begrijpen. Na een klein half uurtje lezen ben je door de regels heen. Het moeilijke gedeelte van de regels zijn de senaatkaartjes. Deze 19 kaarten staan allen met hun uitleg op 2 pagina’s afgebeeld. Je zou ze eigenlijk alle 19 moeten uitleggen, maar dit vergt veel tijd. Het overzicht naslaan tijdens het spel voor de senaatkaatjes is een betere manier om te beginnen.

Voorbereiding:
De vijf gebouwen worden volgens een overzicht op tafel gelegd. Forum Romanum wordt samengesteld, waarbij het linker en rechterdeel zonder tussendeel wordt samengesteld voor 2 spelers. Zijn er meerdere spelers dan wordt per extra speler een tussendeel toegevoegd. Als je dus met 5 spelers speelt heb je 4 tussendelen. De fortunafiches worden verdekt onder Templum gelegd. Onder Senatus worden verdekt de 19 senaatkaartjes gelegd en onder Castrum komen evenveel provincies als spelers. De overige provincies worden verdekt naast Castrum gelegd. Onder Forum Romanum worden bij elke zuil een patriciër geplaatst. De resterende patriciërs worden verdekt naast het gebouw geplaatst. De 30 herhaalfiches worden onder Latrine geplaatst. Elke speler krijgt 8 dobbelstenen in zijn gekozen kleur en de jongste spelers ontvangt het startspelerfiche.
5) Spelverloop:
Er worden 5 (bij 4 en 5 spelers) of 6 (bij 2 en 3 spelers) etappes gespeeld. Elke etappe bestaat uit meerdere rondes. Een ronde duurt net zolang totdat een speler al zijn dobbelstenen heeft geplaatst. De speler voor de startspeler is de laatste speler deze ronde. Tijdens een speelbeurt moet een speler minimaal 1 dobbelsteen in een gebouw plaatsen. Hierna volgt een waardering van alle gebouwen.

De 5 verschillende gebouwen en hun voorwaarden:

1) Templum
De eerste speler die hier plaatst, plaatst slechts 1 dobbelsteen en ontvangt 1 fortunafiche, De tweede speler plaatst 2 dobbelstenen met een hogere gezamenlijke waarde dan de dobbelsteen van de eerste speler. Hij ontvangt 2 fortunafiches. Enz enz. Bij een volgende ronde mag een speler dobbelstenen bij plaatsen, deze moeten weer een hogere waarde leggen als de hoogste waarde van de laatste speler. De speler krijgt het aantal extra geplaatste dobbelstenen als fortunafiches uitgekeerd.
2) Senatus
Je moet hier een straat leggen. Het aantal dobbelstenen in een straat is niet van belang. Je mag niet dezelfde straat leggen als een andere speler. Aanvullen in een volgende ronde mag ook. Je mag ook maar 1 dobbelsteen plaatsen. Een speler mag meerdere straten neerleggen.
3) Castrum
Idem aan Senatus, maar dan met dobbelstenen met gelijke waarden.
4) Forum Romanum
Of je plaatst 1 dobbelsteen, of je plaatst 2 dobbelstenen die gezamenlijk een waarde van 5 hebben. De dobbelstenen die reeds op dit gebouw liggen worden op waarde naar rechts verschoven. De nieuwe dobbelstenen worden links van de gelijke waarden geplaatst. Valt een dobbelsteen rechts van het bord dan wordt deze in de Latrina geplaatst.
5) Latrina
De speler die na het dobbelen geen enkele dobbelsteen in een ander gebouw kan onderbrengen plaatst deze in de Latrina.

Alle dobbelstenen die een speler nog over heeft na een ronde worden op Latrina geplaatst. Nu volgt een waardering van de gebouwen:

1) Templum
De speler met de meeste dobbelstenen mag 2 van zijn in deze ronde verkregen fortunafiches houden. De andere spelers mogen slecht 1 fiche houden. De dobbelstenen gaan naar de voorraad van de spelers terug.
2) Senatus
De speler met de langste straat en hoogste waarde pakt de bovenste 3 senaattegels, kiest er 1 en geeft de resterende tegels aan de speler met de op 1 na hoogste straat. Ook pakt hij zijn dobbelstenen terug. De op 1 na hoogste speler kiest een tegel en plaatst de andere tegel onder de verdekte stapel. Ook hij neemt zijn dobbelstenen terug. De resterende dobbelstenen worden in Latrina geplaatst.
3) Castrum
De speler met de meeste dobbelstenen en de hoogste waarde mag als eerste een provincietegel nemen. Hij neemt zijn dobbelstenen terug. Dit gaat door totdat iedere speler die dobbelstenen geplaatst heeft een provincietegel heeft gepakt. Resterende dobbelstenen gaan naar de Latrina en resterende provincietegels worden apart gelegd.
4) Forum Romanum
Van links naar rechts op het gebouw kiest de betreffende speler van elke dobbelsteen een patriciër.
5) Latrina
Voor elke dobbelsteen krijgt een speler een herhaalfiche. Deze kan hij inzetten en opnieuw dobbelen bij een slechte worp. Bewaren mag ook want 2 fiches leveren 1 overwinningspunt op aan het einde van het spel.

Nu wordt er gewisseld van startspeler en worden er nieuw provinciekaarten en patriciërs neergelegd.

Als het spel eindigt mogen de spelers hun verkregen patriciërs onder hun provincies plaatsen. Sommige senaattegels tellen ook als provincie. Een speler moet dus goed bepalen waar hij zijn patriciërs plaatst. Onder elke provincie mogen maximaal 1 man en 1 vrouw geplaatst worden, maar altijd overeenkomstig de kleur van de provincie.

Nu volgt de eindwaardering:

- Patriciërs:
De waarde van de patriciër (1 t/m 3) mits hij onder een provincie is geplaatst. Patriciërs zonder provincie zijn 0 punten waard.
- Provincies:
De waarde van de provincie (0 t/m 4) mits onder de provincie 1 of 2 patriciërs zijn geplaatst. Provincies zonder patriciërs zijn 1 punt minder waard dan ze aangeven.
- Senaatstegels:
Deze punten zijn verschillend. Er moet aan een bepaalde voorwaarde voldaan zijn. Soms levert een senaattegel maar 1 punt op, maar dit kan ook wel eens 7 punten zijn of zelfs meer.
- Fortunafiches:
De waarde van het fiche zijn de behaalde punten
- Herhaalfiche:
Per 2 fiches 1 punt.

De speler met de meeste punten wint het spel.
6) Pluspunten:
• Prima verzorgd en vormgegeven spelmateriaal
• Duidelijke spelregels en voorbeelden
• Spannend
• Geluksfactor bij het gooien wordt verlaagd door het inzetten van herhaalfiches.
• Tijdens het spel hoef je niet uitgebreid na te denken
• Leuk spelmechanisme
• Zowel zelfstandig als interactief spel
7) Minpunten:
• Fiches passen slecht in de opbergvakjes van het doosje
• Senaattegels zijn erg onoverzichtelijk omschreven en weergegeven.
• Waarschijnlijk zal een kind van 9 niets begrijpen van de senaattegels, mits ze duidelijk uitgelegd worden
8) Samenvattend:
Alea Iacta Est is een dobbelspelletje. De spelers werpen met hun 8 dobbelstenen en plaatsen elke ronde 1 of meerdere dobbelstenen in gebouwen. Voor elk gebouw is er een bepaalde voorwaarde voor de te plaatsen dobbelstenen. Elk gebouw levert ook elke ronde iets op. Dit kunnen fortunafiches, senaattegels, provincies, patriciërs of herhaalfiches zijn. De patriciërs kunnen als man en vrouw onder een provincie geplaatst worden, mits hun kleur overeenkomt. Op de senaattegels staan bepaalde voorwaarde waaraan voldaan moet worden om extra punten te scoren. De herhaalfiches zijn er om een worp opnieuw te gooien. De fortunafiches leveren de aangegeven punten op, de provincies ook, mits ze patriciërs hebben en de senaattegels leveren als aan de voorwaarde is voldaan ook punten op. Voor elke 2 herhaalfiches krijgt een speler uiteindelijk nog 1 punt. De speler met de hoogste waarde wint. Elke etappe bestaat uit nog uit een aantal ronden. Een spel bestaat hooguit uit 5 of 6 etappes.

Elke ronde is het weer nagaan waar je jouw dobbelstenen plaatst. Aan je worp kun je zien wat mogelijk is en wat voorhanden is. Je moet natuurlijk naar de reeds liggende dobbelstenen kijken en bepalen of je een sterkere samenstelling van dobbelstenen hebt. Ook kijk je wat er per gebouw voorhanden is. Provincies sparen zonder passende patriciërs is onhandig. Andersom trouwens ook. Je probeert natuurlijk provincies en patriciërs te verkrijgen die passend zijn en nog een hoge waarde hebben ook! Het plaatsen is spannend en de spelers zijn continu aan het kijken en bepalen. De verkregen senaattegels gooien roet in het eten, omdat deze bepaalde voorwaarden bezitten, bijvoorbeeld extra punten voor elke in een provincie ondergebrachte vrouw. Dit bepaald natuurlijk dat een speler meer vrouwen dan mannen gaat plaatsen. De voorwaarden zijn moeilijk te begrijpen, maar geven het spel net even wat extra aan denkwerk en bepalen de zetten van een speler.

Alea Iacta Est is een grappig spel dat makkelijk speelt. De onduidelijke senaattegels maken het spel minder aantrekkelijk, maar als je ze eenmaal door hebt is het spel niet alleen een dom dobbelspelletje. Het spel krijgt dan een extra dimensie en geeft de speler een enorm denkwerk over wat hij met zijn dobbelsteenworp het beste kan doen. Slecht worpen behalen herhaalfiches, waarmee weer goede worpen gedaan kunnen worden. Ik heb veel plezier beleefd aan dit spel, maar er was wel veel onduidelijkheid over de senaattegels.

Waardering: 68 punten = 7

9) Tips:

• Bepaal elke ronde waar je jouw dobbelstenen het beste kan plaatsten en bekijk wat het je oplevert. Slechte worpen kunnen ongedaan worden door het inleveren van herhaalfiches, denk hier aan!
• Bekijk de waarde van de provincietegels, deze leveren zo wie zo de meeste punten op.
• Niet te plaatsen patriciërs verliezen hun waarde!
• Bekijk goed de senaattegels en vraag andere spelers om uitleg als je niet begrijpt aan welke voorwaarde voldaan moet worden.

Terug naar beginpagina