Truusentruus.nl recensie van het spel: Brug naar de Hemel
Recensie door : Martijn van der Vlag  
Beoordelingscijfer : (8.5)  
   
Auteur : Michael Reineck
/ Stefan Stadler
Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : 999 Games Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2009 Talen : Nederlands
Leeftijd vanaf : 12 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 100 minuten Prijs : ca. 35 Euro
 
1) Introductie:
Dit spel speelt zich tussen 1337 en 1361 af in Engeland. Als boeren, wolhandelaren en bouwmeesters streven de spelers naar welvaart en aanzien. Daarbij stuiten ze steeds weer op de nazaten van uit "De kathedraal" bekende persoonlijkheden, die zich echter van een heel andere kant laten zien dan hun voorouders.

De speler die aan het einde van het spel de meeste winstpunten heeft, wint het spel. Deze krijgen ze vooral door aan verschillende bouwprojecten deel te nemen en door zieke burgers te verplegen.

Het spel bestaat uit vier hoofdstukken van 6 ronden. Als je aan de beurt bent, trek je een gebeurteniskaart en leg je deze op de door jou gewenste manier neer, waardoor iedereen een bepaald inkomen krijgt, zoals grondstoffen, graan, vroomheid, loyaliteit of medische kennis. Jij krijgt daarnaast nog een extra voordeel. Vervolgens speelt iedereen een actiekaart, waarmee hij bijvoorbeeld aan bouwprojecten kan deelnemen, wol en laken op de markt kan verkopen, huizen kan bouwen of burgers kan verplegen. Dit kan grondstoffen, overwinningspunten of andere voordelen opleveren.

Aan het einde van elk hoofdstuk moet je laten zien dat je een vroom en loyaal leven hebt geleid. Kun je niet aan je verplichtingen voldoen, dan moet overwinningspunten inleveren en boete doen. De straffen hiervoor variλren van het opgeven van een actie tot het niet ontvangen van inkomen. Met loyaliteit kun je je tegen een straf beschermen.

Brug naar de Hemel combineert de facetten uit het boek van Ken Follett op een speelse manier met pittige spelmechanismen. Alles komt terug: hetcreλren van majestueuze bouwwerken, het uitbreken van de pest en de onredelijke belastingplicht. Wie redt zich het beste in deze harde tijd?
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:

• 1 speelbord
• 7 bouwprojecten
• 4 driedelige zichtschermen
• 4 sets van 12 actiekaarten
• 44 gebeurteniskaarten
• 4 “Einde hoofdstuk”-kaarten
• 4 overzichtskaarten
• 41 bouwmaterialen waaronder
- 25x steen
- 15x hout
- 1x metaal
• 10x graan
• 15x wol
• 12x laken
• 16 huizen in 4 kleuren
• 4 scorestenen in 4 kleuren
• 1 zwarte gunststeen
• 46 symboolfiches waaronder
- 12x vroomheid
- 20x medische kennis
- 14x loyaliteit
• 28 munten (shilling) waaronder
- 16x met waarde 1
- 8x met waarde 3
- 4x met waarde 5
• 8 donatiefiches in 4 kleuren
• 11 pestfiches
• 1 belastingdobbelsteen
• 1 startspelerschild
• 5 afdekfiches
• spelregels
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
Het speelbord ziet er werkelijk prachtig uit en geeft een 14e eeuw landschap met dorpskern weer waarin spelelementen verweven zitten.

In het landschap zijn bouwlocaties verwerkt die tijdens het spel gebruikt kunnen worden als bouwlocatie waar dan bouwprojecten gestart worden. De bouwlocaties zijn aangegeven met een schaduwrand waar de bouwprojecten tegen aan moeten liggen met daarbij een rechthoekig kader waarin de waardering staat voor donateurs van het bouwproject. Bouwprojecten kunnen middels gebeurteniskaarten actief worden in het spel. Vervolgens kan met de bouw van de bouwprojecten begonnen worden door de benodigde grondstoffen te vergaren en het bouwproject te voltooien.

In de bestaande huizen en aan de dorpsrand kan de pest uitbreken. Je ziet daarom plekken met nummers bij huizen staan en aan de dorpsrand voor de pest fiches die in het spel komen. De gebeurteniskaarten geven aan wanneer een pestfiche in het spel komt en bij welk nummer deze komt te liggen. Een pestfiches geeft weer hoeveel zieke burgers er zijn. Deze zieke burgers dienen met hetzelfde aantal medische kennis verzorgt te worden.

Ook zijn er plekken waar de spelers eigen huizen kunnen bouwen om daarbij de afgebeelde opbrengst te krijgen wanneer de actiekaart huizenpacht gespeeld wordt. Deze huizen bevinden zich links onder buiten de stadskern.

Het speelmateriaal is stevig en van zeer goede kwaliteit en het materiaal is helemaal aangepast aan de beschrijvingen van het boek van Ken Follett.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
Het speelbord ziet er werkelijk prachtig uit en geeft een 14e eeuw landschap met dorpskern weer waarin spelelementen verweven zitten.

In het landschap zijn bouwlocaties verwerkt die tijdens het spel gebruikt kunnen worden als bouwlocatie waar dan bouwprojecten gestart worden. De bouwlocaties zijn aangegeven met een schaduwrand waar de bouwprojecten tegen aan moeten liggen met daarbij een rechthoekig kader waarin de waardering staat voor donateurs van het bouwproject. Bouwprojecten kunnen middels gebeurteniskaarten actief worden in het spel. Vervolgens kan met de bouw van de bouwprojecten begonnen worden door de benodigde grondstoffen te vergaren en het bouwproject te voltooien.

In de bestaande huizen en aan de dorpsrand kan de pest uitbreken. Je ziet daarom plekken met nummers bij huizen staan en aan de dorpsrand voor de pest fiches die in het spel komen. De gebeurteniskaarten geven aan wanneer een pestfiche in het spel komt en bij welk nummer deze komt te liggen. Een pestfiches geeft weer hoeveel zieke burgers er zijn. Deze zieke burgers dienen met hetzelfde aantal medische kennis verzorgt te worden.

Ook zijn er plekken waar de spelers eigen huizen kunnen bouwen om daarbij de afgebeelde opbrengst te krijgen wanneer de actiekaart huizenpacht gespeeld wordt. Deze huizen bevinden zich links onder buiten de stadskern.

Het speelmateriaal is stevig en van zeer goede kwaliteit en het materiaal is helemaal aangepast aan de beschrijvingen van het boek van Ken Follett.
5) Spelverloop:
Voor het eerste hoofdstuk wordt aangeraden om met alleen de actiekaarten te spelen die met een ster gemarkeerd zijn. Indien men denkt de actiekaarten te kennen dan kun je het best vanaf hoofdstuk II met de overige actiekaarten spelen. Lees daarom fase 5 aandachtig door aangezien deze verandert wanneer je met alle 12 actiekaarten speelt.

Het spel is in 4 hoofdstukken verdeeld. Elk hoofdstuk bevat 6 gebeurtenissen waardoor je 6 rondes speelt. Elke ronde bestaat uit 5 fases namelijk:

1. Gebeurteniskaart omdraaien en uitvoeren

De actieve speler (met het startspelersschild) draait de bovenste gebeurteniskaart om en leest deze hardop voor. Leg deze nog niet op het bord. Cursief gedeelte van de tekst is voor de sfeer en de vergedrukte de daadwerkelijke gebeurtenis.

Is het een beige gekleurde kaart (direct) voer dan de gebeurtenis direct uit beginnend met de startspeler. Is het een blauw gekleurde kaart (duurzaam) dan wordt de gebeurtenis later uitgevoerd tijdens fase 5 en blijft de kaart in het spel uiterlijk tot het einde van het hoofdstuk.

Tijdens de hoofdstukken III en IV kijk je eerst of je het pestsymbool ziet met een daarbij behorende nummer. Indien dat zo is leg dan een pestfiches open op de plek van het bord waar hetzelfde nummer staat.

2. Gebeurteniskaart neerleggen

Leg de gebeurteniskaart zo neer dat je bepaald wat elke speler aan een kant van het bord krijgt. De gebeurteniskaart leg je op het speelbord bij veld 30 van het scorespoor voor de daarvoor bedoelde plek. In elke hoek van de kaart staat een opbrengst.

Ook staat er een rode pijl op die bepaald hoeveel stappen de gunststeen doet. Komt de gunststeen zo te liggen dat je op vogelvrije plek komt te staan en kun je geen geld betalen na het ontvangen van inkomen dan moet je de gebeurteniskaart anders neerleggen.

3. Ontvangen van inkomen

De spelers ontvangen de opbrengst aangegeven op de gebeurteniskaart met het symbool dat in hun richting wijst. Daarom is het belangrijk dat de spelers ieder aan een zijde van de tafel zitten.

Je legt je inkomen achter je zichtscherm en punten verwerk je gelijk op het scorespoor. Is het soort inkomen niet voorradig dan krijgt de speler een winstpunt.

4. Gunststeen verplaatsen

De rode pijl wijst naar een getal 0, 1, 2 of 3 afhankelijk van hoe de actieve speler de kaart heeft neergelegd. De actieve speler verplaatst de gunststeen het aantal aangegeven stappen in de klok richting. De actieve speler krijgt de op het veld afgebeelde voordeel. De speler krijgt alleen een het voordeel van de gunststeen als deze ook daadwerkelijk verplaatst wordt en dat is niet het geval met 0 stappen.

De opbrengst voor de gunstvelden zijn (van links naar rechts):
 Koningin – 2 winstpunten bij bezit van tenminste 1 loyaliteit
 Prior – 1 vroomheid uit de voorraad
 Vogelvrije – 1 shilling betalen aan de voorraad
 Gilde – 1 winstpunt voor elk huis op het speelbord
 Priorin – 2 winstpunten bij bezit van tenminste 1 medische kennis
 Kooplieden – 1 wol uit de voorraad
 Koning – 1 winstpunt voor elke loyaliteit in bezit
 Vogelvrije – 1 shilling betalen aan de voorraad
 Graaf van Shiring – 1 graan uit de voorraad
 Bisschop – 1 winstpunt voor elke vroomheid in bezit

Zijn de opbrengsten niet voorradig dan krijgt de speler niets, het zijn tenslotte barre tijden in de middeleeuwen.

Loyaliteit, vroomheid en medische kennis dient alleen getoond te worden aan de medespelers en niet in de voorraad te hoeven worden gelegd.

Mochten velden op het gunstspoor afgedekt zijn tel deze dan niet mee met het aantal stappen.

Na het laatste veld Bisschop ga je gewoon weer verder met tellen van de stappen bij het eerste veld Koningin.

5. Actiekaart spelen

Met de klok mee spelen de spelers een actiekaart open uit en voeren de bijbehorende actie gelijk uit. Indien je met alle 12 actiekaarten speelt moet je ook ιιn kaart gesloten neerleggen naast de gespeelde kaart. Die actiekaart kun je tijdens het huidige hoofdstuk niet meer gebruiken.

Bij het spelen van de actiekaart dient de speler rekening te houden met de duurzame gebeurteniskaarten die nog actief zijn in het spel.

Er zijn in totaal 12 actiekaarten, hier volgen de gemarkeerd actiekaarten met ster:
 Graan – 1 graan uit de voorraad
 Vroomheid – 1 vroomheid uit de voorraad
 Bouwmateriaal – kies 1 steen of hout uit de voorraad
 Bouwproject – leg maximaal 2 willekeurige bouwmaterialen (steen/hout) op ιιn bouwproject en ontvang 3 punten per bouwmateriaal
 Wol- en lakenverkoop – verkoop 1 laken (voor 4) en onbeperkt wol (voor 2 per wol)
 Privilege – voer je laatste actiekaart nogmaals uit

En hierbij de overige 6 actiekaarten:

 Huizenbouw – voor 1 shilling en 1 steen/hout mag je een bijbehorende plek uitkiezen om je huis neer te zetten. Let erop dat de kleur van het bouwmateriaal overeen moet komen met de plek. Je mag niet dezelfde bouwplaatsen bezetten waarbij je dezelfde opbrengst krijgt.
 Huizenpacht – voor maximaal 2 huizen krijg je de afgebeelde opbrengst
 Donatie – schenkt een donatie aan een niet afgebouwd bouwproject door 1 shilling te betalen en je donatiefiche bij het nog niet voltooide bouwproject te leggen.
 Lakenproductie – 1 of 2 wol mag je omzetten naar laken
 Medicijn – 1 shilling en 1 winstpunt wanneer je geen zieke geneest. Vanaf hoofdstuk III kun je zieke burgers genezen en verdien je 2 winstpunten per zieke burger en bijbehorende opbrengst.
 Gunst – verplaats de gunststeen 1 stap en krijg de bijbehorende opbrengst.

Indien iets niet voorradig is mag de actie wel gespeeld worden maar krijgt de speler niet de gewenste opbrengst.

Einde van een ronde

Als je een duurzame gebeurteniskaart omdraait leg deze dan op aflegveld 1 aan de bovenrand van het speelbord. Als daar al een kaart ligt leg je de nieuwe gebeurteniskaart op aflegveld 2, is die ook bezet dan vervang je de kaart bij aflegveld 1 door de nieuwe duurzame gebeurteniskaart. De vervangen kaart gaat in de doos. Er kunnen dus maar 2 duurzame gebeurtenissen actief zijn.

Einde van een hoofdstuk

Als alle 6 gebeurteniskaarten gespeeld zijn volg dan de aanwijzingen op de “Einde Hoofdstuk”-kaart op.

 Leg 1 bouwmateriaal op elk actief bouwproject (eerst steen, dan hout)
 Verplichte afgaven zijn 2 vroomheid, 2 graan en 2-5 shilling afhankelijk van de belastingdobbelsteen
 Verwijder alle afdekfiches van het bord
 Verwijder alle duurzame gebeurteniskaarten
 Startspelerschild naar links doorgeven
 Neem alle 6 of 12 actiekaarten weer op hand.

Je verliest altijd een aantal winstpunten per vroomheid (3), per graan (2) en per shilling (1) als je die niet kunt afgeven. Je kunt met 1 loyaliteit ιιn van de straffen ontlopen. Je mag meerdere loyaliteit gebruiken om meerdere straffen te ontlopen.

Kun je niet voldoen aan de verplichte afgifte dan volgen de volgende straffen:
 Boetedoening (met vroomheid) – geen keuze bij eerste ronde van af te leggen kaart. Laat deze blind trekken.
 Bedelen (met graan) – geen inkomen van de eerste gebeurteniskaart
 Koninklijke rechtbank (met shilling) – geen actie in de eerste ronde, leg 2 kaarten af.

Na hoofdstuk IV volgt geen straf maar geldt een dubbele boetedoening met winstpunten. Diegene die de meeste punten heeft wint het spel. Je krijgt voor elke shilling nog een ½ punt en voor elk bouwmateriaal (steen/hout) 1 punt.

Bij een gelijke stand wint de speler met de meeste vroomheid, dan loyaliteit, dan medische kennis en daarna wordt de overwinning gedeeld.
6) Pluspunten:
• Korte en duidelijk spelregels
• Heel erg mooi vormgeven speelbord en degelijk speelstukken
• Gebeurteniskaarten brengen het spel tot leven net als in de middeleeuwen
• Vele mogelijkheden om punten te sprokkelen/halen
• Veel interactie met betrekking tot het strijden om de beperkte resources en plekken
7) Minpunten:
• Gebeurteniskaarten die roet in het eten gooien en zorgen voor willekeur
• Moeilijk je voor te bereiden op de gebeurtenissen (vooral bij de eerste paar keer spelen)
• Het dwingende van het spel om in een bepaalde richting (doordat er geen bouwprojecten komen of er geen zieke burgers zijn)
8) Samenvattend:
Het is niet zozeer het geluk wat hier de boventoon voert maar het aanpassingsvermogen dat je als speler moet hebben om de barre tijden van de middeleeuwen te doorstaan. Dit is erg goed uitgewerkt in dit spel en alle lof daarvoor maar als je het moeilijk vindt om je aan te passen in een spel en meer van strategie houdt dan is dit niks voor jou.

Het leuke van dit spel is dat je zoveel mogelijkheden hebt om aan de benodigde resources te komen en op allerlei manieren en combinaties dat om kunt zetten in punten. Je moet alle pogingen aangrijpen om punten te verdienen want wie weet staat er weer wat te gebeuren wat roet in het eten gaat gooien.

Je staande houden is niet makkelijk en daarom zal je jezelf voor alles moeten bewapenen en dus moeten zorgen dat de gebeurtenis weinig of geen impact heeft op je spel. Dit doe je door te profiteren van de extra opbrengsten zoals het genezen van zieken, gunsten vragen aan bepaalde personen, donatie aan bouwprojecten en huizen pachten. De hoofdmotoren van dit spel zijn wel het genezen van zieke burgers en het bouwen van bouwprojecten.

Naarmate je dit spel vaker speelt kun je jezelf steeds betere bewapenen tegen de gebeurtenissen aangezien je ze beter kent. Je houdt de wisselvalligheid van de gebeurtenissen en de volgorde waarin ze komen en dit geeft het spel een grote herspeelbaarheid. Ik zelf heb het spel al meermalen gespeeld en geen enkel spel is hetzelfde geweest. Zo kwam het voor dat buitenom de Burg en Toren geen gebouwen werden gebouwd of dat er nauwelijks zieke burgers genezen hoefden te worden of het ontbreken van gebeurtenissen die je veel voordeel/nadeel opleveren.

Brug naar de Hemel is een goed uitgedacht spel waarbij je aanpassingsvermogen groot moet zijn, je altijd net ιιn actie te kort komt en je tal aan mogelijkheden hebt om de middeleeuwen te overleven. Daarbij heb je ook nog eens een mooi speelbord en meer dan genoeg interactie met je medespelers.

Waardering: 86 punten = 8.5

9) Tips:

• Sprokkel zoveel mogelijk punten zolang het kan want wie weet zorgt een gebeurtenis ervoor dat je te kort komt of uiteindelijk de winstpunten niet krijgt.
• De hoofdmotoren waarbij je veel punten krijgt kun je niet echt omheen (bouwen van bouwprojecten leveren 3 per bouwmateriaal op en genezen van zieke burgers levert 2 per zieke burger op en een opbrengst). Zorg dat je altijd ιιn van de twee of een combinatie doet anders zal het spel moeilijk te winnen zijn.
• Zorg dat je zoveel mogelijk verschillende resources hebt zodat je kunt voorbereiden op de gebeurtenissen.

Commentaar van anderen :

Terug naar beginpagina

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /var/www/vhosts/truusentruus.nl/httpdocs/recensie/recensie405.php on line 279