Truusentruus.nl recensie van het spel: Die handler von Genua
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (9.0)  
   
Auteur : Rudiger Dorn Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : Alea Maximum aantal spelers : 5
Jaar van uitgave : 2001 Talen : Duits
Leeftijd vanaf : 12 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 90 minuten Prijs : ca. 30 Euro
 
1) Introductie:
Genua in het midden van de 16e eeuw. De gunstige ligging aan de Middellandse zee en de bekwaamheid van de bewoners om winkels te runnen heeft “la Superba” – de trots – er toe bijgedragen een van de belangrijkste handelssteden te worden. En jij zit er middenin! Kruip in de rol van Genuaanse handelaar. Vervul geldopbrengende opdrachten en neem belangrijke gebouwen van de stad in bezit. Zonder de goedkeuring van de andere kooplieden is lukt dit niet. En dat kost geld… veel geld!
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:


• 1 speelbord
• 40 houten goederenstenen, telkens 5 stuks in 8 kleuren
• 16 kaarten “grote opdracht”
• 16 kaarten “kleine opdracht”
• 14 kaarten “boodschap”
• 14 kaarten “privilege”
• 80 bankbiljetten verdeelt in de waarden: 10 x 5, 30 x 10, 20 x 50 en 20 x 100 dukaten.
• 35 eigendomsfiches
• 27 bijzondere kaarten: 5 x “willekeurig startveld”, 5 x “willekeurig goed”, 5 x “extra actie”, 5 x “gebouwenactie” en 7 x “1 op 1 ruilen”.
• 1 startspelerkaartje
• 1 handelaarstoren, bestaande uit 5 gelijke bruine ronde houten schijven
• 1 rondeteller, bestaande uit een kleine bruine ronde houten steen
• 2 achthoekige dobbelstenen in de kleuren rood en blauw en met de waarden 1 t/m 8.
• 1 spelregelboekje met Duitstalige regels.
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
De vormgeving van Die handler von Genua is prima verzorgd. De afbeeldingen zijn prachtig. De uitvoering nodigt uit tot spelen. Het spelmateriaal is prima verzorgd, het past alleen heel slecht in het doosje. Er zijn nogal wat materiaal dat opgeborgen dienen te worden in de doos. Bij het op zijn kant zetten van de doos ligt alles door elkaar, omdat het materiaal niet passend in de vakjes opgeborgen kan worden. Dit is het 6e spel in de reeks met grotere strategische spellen van Alea. De vormgeving van al deze spellen is gelijk. De voorkant laat een afbeelding van de gebeurtenis zien, de zijkant is versierd met een afbeelding van een persoon.

Het speelbord toont een raster van 8 x 8 vierkante velden met daarop 18 gebouwen. Er zijn 20 straatvelden en een marktplaats die uit 4 velden bestaat. Links staat een rondeteller, waarbij de ronden worden aangegeven en waar het einde plaats vind bij een bepaald aantal spelers.

De goederenstenen zijn verdeelt in 8 kleuren: 5 x zilver “grijs”, 5 x koper “bruin”, 5 x zout “wit, 5 x zwart “peper”, 5 x tarwe “geel”, 5 x rijst “beige”, 5 x linnen “roze” en 5 x zijde “turkoois”.

Op de grote opdrachtkaarten zijn telkens 3 verschillende goederen afgebeeld, samen met hun naam en de naam van het gebouw waar ze heen gebracht dienen te worden. Wanneer de opdracht is voltooid krijgt de speler 100 dukaten en een speciale kaart.

Op de kleine opdrachtkaarten os telkens 1 goederen afgebeeld, tezamen met de naam van het goed en de naam van het gebouw waar het goed naar toe gebracht dient te worden. Waneer deze opdracht is voltooid krijgt de speler 40 dukaten.

Op de boodschapkaarten staan 2 gebouwen. Wanneer de speler 3 gebouwen door middel van de handelaarstoren met elkaar verbind, krijgt de speler 30 dukaten.

Op de privilegekaarten staat de naam van 1 gebouw. Wanneer een speler meer kaarten heeft met gebouwen die naast elkaar liggen wordt de waarde van de totaal aantal privilegekaarten hoger.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels zijn pittig en lang. Ze zijn echter wel duidelijk omschreven. Een zeer strategisch en tactisch spel heeft namelijk nogal wat regels. Alea of Ravensburger is er meester in om begrijpelijke regels te schrijven met voldoende voorbeelden en korte opsommingen van de belangrijkste regels in de kantlijn. Het spel op zich vergt niet veel moeite om uit te leggen, de uitzonderingen tijdens het spel daargelaten.

Voorbereiding:
Het speelbord wordt in het midden van de tafel geplaatst. Volgens een afbeelding worden de verschillende spelmaterialen geplaatst. Elke speler ontvangt 4 verschillende speelkaarten en 130 dukaten. De jongste speler krijgt de handelaarstoren, 2 dobbelstenen en het startspelerkaartje. De rondeteller wordt op veld 1 gelegd “veld met de pijl”.
5) Spelverloop:
Het spel verloopt over een aantal ronden. Het aantal ronde verschilt per spelersaantal en staat links op het speelbord weergegeven. Elke speler is in een ronde 1 x aan beurt. Is elke speler aan beurt geweest, dan verplaatst de startspeler de rondeteller 1 veld naar onder en geeft hij zijn startspelerkaartje aan zijn linkerbuurman. Een nieuwe ronde begint. Als de laatste ronde is gespeeld volgt een waardering en wordt er bekeken wie de winnaar is.

Iedere speelbeurt verloopt als volgt:

1) De speler aan beurt plaatst de handelaarstoren
2) De toren kan hij tot 4 velden verplaatsen. Dit gebeurt door onderhandeling met alle medespelers. Tijdens het verplaatsen worden gebouwen aangedaan waar spelers een bepaalde actie kunnen uitvoeren.
3) De eigendomsfiches worden geplaatst.
4) De handelaarstoren wordt samen met beide dobbelstenen aan de volgende speler doorgegeven.


1) De speler aan beurt plaatst de handelaarstoren.
De speler aan beurt werpt beide dobbelstenen. De dobbelstenen geven het veld aan waar de handelaarstoren geplaatst dient te worden.

2) Verplaatsen van de toren.
Vanaf de plaats waar de toren staat kan de speler tot 4 velden verder een steen plaatsen. Telkens wordt de toren van 5 stenen 1 steen kleiner. Er kunnen dus maximaal 5 gebouwen aangedaan worden. Bij elk gebouw kan een actie uitgevoerd worden. De speler aan beurt mag 1 actie uitvoeren, de andere spelers ook maar 1 actie. De andere spelers proberen door middel van voorstellen de speler aan beurt aan te moedigen om een bepaald gebouw aan te doen. Als eerste wordt er in het actuele gebouw voorstellen gedaan. Wanneer een speler er voor heeft gekozen een actie in dit gebouw uit te voeren doen de speler voorstellen om de handelaar naar een gebouw van hun keuze te verplaatsen. Voorstellen zijn echter definitief. De speler die het voorstel doet betaald zijn bod en hij mag de actie uivoeren of de handelaar gaat naar dit aangrenzend gebouw toe om daar de betreffende actie van de voorsteller uit te voeren. Er zijn verschillende gebouwen met verschillende acties:

• Gildenhal: de speler mag 1 grote opdracht nemen
• Stadhuis: de speler neemt 2 kleine opdrachten
• Postgebouw: de speler neemt 2 boodschapkaarten
• Kathedraal: de speler neemt 2 eigendomsfiches
• Paleis / Park / Koetshuis / Haven / Herberg en Wisselkantoor: de speler neemt 1 van de bijzondere kaarten die bij dit gebouw hoort.
• Opslagplaats: de speler neemt de 2 aangegeven goederen.
• Villa’s: de speler vervult hier een grote opdracht of neemt de bovenste kaart met privileges.

3) Eigendomsfiches
De spelers die eigendomsfiches hebben mogen deze nu plaatsen. Deze kunnen geplaatst worden horizontaal of vertikaal aan de gebouwen naast de straatvelden die de handelaar tijdens deze beurt heeft aangedaan. Doet een speler een actie in een gebouw met een eigendomsfiche, dan moet hij de eigenaar van het fiche 10 dukaten betalen. Elk fiche is tevens 10 dukaten waard aan het einde van het spel.
4) De handelaarstoren wordt samen met beide dobbelstenen aan de volgende speler doorgegeven.
Er volgt een nieuwe beurt. Is elke speler aan beurt geweest dan wisselt de startspeler en wordt de teller 1 veld naar onderen verplaatst. Aan het eind van de laatste ronde eindigt het spel.

Aan het einde van het spel krijgen de spelers voor elk eigendomsfiche 10 dukaten. Nu draaien de spelers hun privilegekaarten om en krijgen hiervoor dukaten. De speler met de meeste dukaten wint het spel.
6) Pluspunten:
• Prachtige vormgeving
• Prima spelmateriaal
• Duidelijke spelregels
• Spel is goed uit te leggen aan anderen
• Prachtig handelsspel
• Perfect spelmechanisme
• Origineel spelmechanisme
• Ook goed speelbaar met 2 spelers!
7) Minpunten:
• Lange spelregels
• Je kunt tot aan het einde van het spel niet zien wie er wint. Je kunt dus moeilijk inschatten hoeveel geld een speler heeft.
• De goederenblokjes zijn moeilijk uit elkaar te houden door kleurgebruik. Primaire kleuren waren beter geweest.
• Met meer spelers een langere speelduur.
• Geluksfactor bij dobbelsteenworp
• Je wilt te veel en kan niet alles
8) Samenvattend:
Die handler von Genua is een geniaal handelsspel. Ik ken weinig spellen waarin zo veel gehandeld wordt. Naast het handelen is er ook de interactie tussen de spelers die dit spel tot een topspel maken. Het spel is spannend van begin tot het einde. Elke speler probeert zo goed mogelijk te handelen en probeert hiermee zo veel mogelijk geld te verdienen. Je moet elke ronde afwegen welk gebouw je welke actie wilt uitvoeren, wat het oplevert en wat je aan de speler aan beurt wilt aanbieden om een bepaalde actie voor elkaar te krijgen. Bij dit spel moet je je niet te veel op 1 onderdeel focussen. Het behalen van veel privileges wil niet zeggen dat je het spel wint bijvoorbeeld. Je moet zorgen dat je een mix van aanbod zo goed mogelijk uitvoert. Je zou kleine en grote opdrachten met een aantal privileges en boodschappen moeten mengen. Als je dit spel een aantal malen hebt gespeeld krijg je steeds beter de beheersing over de acties. Je ziet van tevoren hoeveel een actie je oplevert. In het begin sta je hier niet zo bij stil.

Het spelmechanisme is uniek en heeft weinig vergelijking met andere spellen. Het bord en de startpositie met de dobbelstenen en het verplaatsen van de handelaar en het aandoen van de gebouwen en hun acties maken het spel uniek. Het handelen, geven het spel de extra dimensie van een topspel.

Jammer is wel de uitvoering van de goederen, omdat de kleuren hiervan veel op elkaar lijken. De inzicht van hoe een speler er voor staat is ook een minpunt. Zou dit inzichtelijk zijn, dan zou het spel nog beter tot zijn recht komen.

Ik speel, en heb dit spel met heel veel plezier gespeeld en zal het blijven spelen. Het is in zijn genre van ‘handelen’ 1 van de absolute toppers. Het verveelt namelijk niet en is elke keer weer anders. Probeer het spel wel met de juiste spelers te spelen. Dit zouden echte handelaars moeten zijn.

9) Tips:

• Probeer je niet op 1 onderdeel te richten, bijvoorbeeld veel privilegekaarten of veel grote opdrachten te vervullen, maar neem een mix van alle onderdelen.

Terug naar beginpagina