Truusentruus.nl recensie van het spel: Babel
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (7.5)  
   
Auteur : Uwe Rosenberg
/ Hagen Dorgathen
Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : 999 Games Maximum aantal spelers : 2
Jaar van uitgave : 2000 Talen : Nederlands
Leeftijd vanaf : 12 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 45 minuten Prijs : ca. 17 Euro
 
1) Introductie:
Een ieder, die maar enigszins rang of stand heeft, trekt naar de prachtige metropolen van het bekken tussen de rivieren Eufraat en Tigris. Machtige koplieden bouwen met behulp van verschillende volken prachtige, hoge tempels. De vakkundigheid van plaatselijke bouwmeesters beneemt menigeen de adem. Men komt ondanks onverklaarbare tegenslagen steeds dichter bij zijn doel. Zo verdwijnt van sommige bouwplaatsen materiaal, hele tempels storten in, ambachtslieden lopen plotseling over of keren massaal terug naar hun geboortegrond. Kunt u al deze tegenslagen de baas blijven en toch de hoogste tempels bouwen?
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:

1 speelbord
60 volkerenenkaarten
45 tempelkaarten
2 stenen speelstukken
1 spelregelboekje
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
Babel heeft een normale vormgeving. Ik vind de voorzijde niet echt geweldig. Dit komt door de afbeelding van de tempel die nogal flex uitgevallen is. De schutter en het paard zijn gedetailleerder getekend dan de tempel zelf. Ook het kleurgebruik is niet optimaal. Babel is 1 van de spellen die is uitgegeven in de 2-persoons serie Kosmos spellen. De doosjes zijn allen gelijk aan elkaar en hebben nagenoeg dezelfde uitstraling. De kaarten en het speelbord zijn integendeel van de doos wel prachtig vormgegeven. Het materiaal speelt prima en is van een goede kwaliteit

Op de achterzijde van de doos is goed te zien waar het spel over gaat. Er is een duidelijke foto afgebeeld met een spelsituatie.

Het speelbord bestaat uit een rechthoekig veld. Op het veld staan aan beide zijde van de spelers 6 velden. Ook in het midden van het bord zijn 6 velden afgebeeld. Aan de rechterkant van het speelbord zijn de 3 velden van de bouwerf aangegeven. Op de middelste bouwerf worden de tempelkaarten verdekt geplaatst. Aan de zijden van de spelers plaatsen de spelers hun speelstukken. De middelste 5 velden naast de bouwerf zijn voorzien van 5 volkeren. De volkeren hebben de kleuren: geel, blauw, grijs, groen en rood. Aan elk volkerenveld zijn aan de zijde van de spelers elk een bouwplaats voor een tempel.

Op de 45 tempelkaarten staan delen van de opbouw van een tempel. Naarmate de waarde hoger wordt is er meer van de tempel gebouwd. Bij waarde 1 zie je nog een bouwplaats met een deel van de tempel. Bij waarde 6 is de tempel afgebouwd. Van waarde 1 zijn 10 kaarten, waarde 2 heeft 9 kaarten, waarde 3 heeft 8 kaarten, waarde 4 heeft 7 kaarten, waarde 5 heeft 6 kaarten en waarde 6 heeft 5 kaarten.

De 60 volkerenkaarten zijn verdeelt in 5 soorten volkeren. Van elk volk zijn er dus 12 kaarten. De volgende volkeren zijn vertegenwoordigd: Sumerer (rood), Hethiter (geel), Perser (grijs), Assyrier (blauw) en Meder (groen). Elk volk heeft naast zijn kleur en naam ook een bekwaamheid. Deze bekwaamheid staat onder elke kaart. In het spelverloop zal ik hier verder op in gaan.

De stenen speelfiguren zijn licht- en donkerbruin.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
Het is nogal een klus om de spelregels te lezen en te begrijpen. Wel is het zo dat de regels duidelijk geschreven zijn en dat er een voorbeeld aanwezig is om de regels te verduidelijken. Je hebt toch al gauw een half uur nodig om de regels door te lezen. Als je het spel een keer gespeeld hebt, is het spel niet zo moeilijk om aan anderen uit te leggen.

Voorbereiding:
Het speelbord wordt tussen de spelers in geplaatst. Uit de tempelkaarten worden 2 kaarten met waarde 1 gepakt. Elke speler krijgt er 1. Deze plaatst hij bij zijn bouwhof. De overige kaarten worden op het middelste veld van de bouwhof geplaatst. Hierna worden de volkerenkaarten geschud. Elke speler ontvangt er 5. Deze kaarten houd hij verdekt voor de andere speler op handen. Nu pakt elke speler een speelsteen en plaatst deze op zijn zijde van de bouwhof. De oudste speler begint.
5) Spelverloop:
De beurt van een speler bestaat uit 3 fasen:

1) Volkerenkaarten trekken;
2) Acties uitvoeren;
3) Tempelkaarten trekken en uitleggen.

1) Volkerenkaarten trekken
Aan het begin van zijn beurt trekt een speler 3 volkerenkaarten. Deze steekt hij bij zijn handkaarten.

2) De speler heeft de beschikking over 5 acties, die hij naar believen meerdere keren mag uitvoeren. De actie volksverhuizing mag echter maar 1 keer per beurt worden uitgevoerd:

a) Reizen;
b) Vestigen;
c) Tempelbouw;
d) Volksverhuizing;
e) Volksbekwaamheid.

A) Reizen
De speler legt een volkerenkaart op de aflegstapel. Hij zet zijn speelfiguur op het veld in het midden van het bord, dat overeenkomt met de kleur van het volk dat op zijn uitgespeelde kaart staat.

B) Vestigen
De speler legt 1 volkerenkaart onder de bouwplaats waar zijn speelfiguur staat. 1 kaart leggen is 1 actie!

C) Tempelbouw
De speler mag uit de uitlagen van tempelkaarten van beide spelers een tempelkaart pakken en die op een bouwplaats leggen waar zijn speelfiguur staat. Een tempel begint bij waarde 1 en is afgebouwd als waarde 6 is bereikt. Er mogen geen stappen worden overgeslagen. Ook is het zo dat de waarde van de tempel moet overeenkomen met het aantal volkerenkaarten dat onder een bouwplaats ligt. Liggen er 4 kaarten, dan mag tot waarde 4 worden gebouwd. De kaarten hiervoor moeten wel beschikbaar zijn. Ik bedoel hiermee dat als een speler waarde 2 al op zijn bouwplaats heeft liggen en hij waarde 3 nodig heeft en deze niet beschikbaar is bij de bouwhof van beide spelers, hij niet kan uitbreiden. 1 tempelkaart leggen is 1 actie!

D) Volksverhuizing
De speler mag 1 keer per beurt zijn laatste 3 volkerenkaarten van een bouwplaats verplaatsen naar een ander bouwplaats. Het moeten exact 3 kaarten zijn! Zijn er minder kaarten, dan kan de actie niet uitgevoerd worden. Zijn er meer kaarten, dan mogen alleen de laatste 3 kaarten worden verplaatst. De plaats van het eigen speelfiguur is niet van belang. Deze actie mag maar 1 keer per beurt worden uitgevoerd.

E) Volksbekwaamheid
Elk volk heeft een bepaalde bekwaamheid. Deze bekwaamheid kan ene speler gebruikten. Liggen er aan een bouwplaats 3 opeenliggende kaarten met dezelfde kleur, dan mag de speler deze uit de rij met kaarten pakken en de bekwaamheid van dit volk uitvoeren. Opeenliggend wil zeggen dat er geen kaarten met een andere kleur tussen de volgorde liggen. Het maakt echter niet uit of de 3 kaarten aan het begin, midden of einde van een rij liggen. Je mag echter alleen de bekwaamheid van een volk toepassen als je eigen speelfiguur op de bouwplaats staat waar je de 3 kaarten wilt weg pakken. De volkeren hebben de volgende bekwaamheden:

- Assierer: Tempelinstort. Aan de kant van je tegenspeler stort zijn tempel in. Alle tempelkaarten worden terug bij de getroffen speler op zijn bouwhof gelegd. Bij het terugleggen van de tempelkaarten wordt de tempel met de hoogste waarde als eerste teruggelegd enz.
- Hethiter: Bouwstoffenroof. De bovenste tempelkaart van je tegenspeler wordt op jouw bouwplaats gelegd. De voorwaarde van voldoende volkerenkaarten moet gehandhaafd blijven. De afgelegde kaarten worden nog meegerekend.
- Meder: Vertrek. Aan deze bouwplaats moeten de kaarten van 1 volk worden verwijderd. De kaarten komen op de aflegstapel.
- Sumerer: Wisseling van kant. Aan deze bouwplaats wandelen de laatste gelijke kaarten van de tegenstander over naar jouw bouwplaats. Liggen er bijvoorbeeld 2 groene kaarten als laatste kaarten, dan wandelen deze 2 groene over van kant.
- Perser: Bouwstoffensprong. Aan de bouwplaats mag een speler een waarde van een tempelkaart overslaan. Voorwaarde is wel dat de tempelkaart beschikbaar moet zijn en dat er voldoende volkerenkaarten aanwezig zijn.
- Alle volkeren: Handkaartenhalvering. Ook mogen de verschillende gelijke volkerenkaarten gebruikt worden om de handkaarten van de tegenstander te halveren.

3) Tempelkaarten trekken en uitleggen
De speler moet 2 tempelkaarten trekken en deze op zijn bouwhof plaatsen. De hoogste kaart wordt als eerste op de bouwerf geplaatst.

Speleinde
Het spel kan op 3 manieren eindigen:

1) Als een speler 15 punten of meer aan waarde heeft aan tempels en de tegenstander heeft minder dan 10 punten, dan wint de speler met de hoogste waarde. Als een speler echter meer dan 10 punten heeft volgt een eindfase.
2) Eindfase: De spelers spelen door totdat een speler 20 punten of meer heeft.
3) Als de laatste tempelkaart is getrokken eindigt eveneens het spel. De speler met de hoogste waarde aan tempels wint het spel.
6) Pluspunten:
Prachtig en goed spelmateriaal
Prima kwaliteit spelmateriaal
Wel duidelijke spelregels
Makkelijk uit te leggen aan een ander
Grenzeloze mogelijkheden
Interactief
7) Minpunten:
Vrij ondoorgrondelijke spelregels
Voorzijde van de doos
Nogal chaotisch door de vele pakkende acties
Je moet het spel meerdere keren spelen om het echt te ontdekken
8) Samenvattend:
In Babel proberen de spelers op 5 bouwplaatsen een zo hoog mogelijke tempel te bouwen. De tempels worden op niveau opgebouwd. Beginnend bij niveau 1 en eindigend op niveau 6. Het bouwen van de tempels gebeurt door het neerleggen van tempelkaarten die tijdens het spel verkregen kunnen worden. Tijdens het spel is het een heen en weer geschuif van tempels. Ook worden tempels telkens verwoest en weer opnieuw opgebouwd. Als een speler 15 punten aan waarde van zijn tempels heeft en de tegenspeler minder dan 10 wint de speler met 15 punten. Zo niet, dan wordt er doorgespeeld tot een speler 20 punten bezit.

Het spelen van het spel gebeurt door middel van het uitspelen van volkerenkaarten. Elke speler bezit er in het begin 5, deze neemt hij op handen. Telkens als een speler aan beurt is worden de handkaarten met 3 kaarten aangevuld. In de eerste ronde bezit je dus 8 handkaarten. Na het pakken van de kaarten heeft de speler 5 acties, die hij meerdere keren mag uitvoeren. Zo kan hij zijn speelstuk verplaatsen naar een andere bouwplaats. Dit heeft nut, omdat de speler bij deze bouwplaats verdere acties kan uitvoeren. Als tweede optie heeft een speler de kans om kaarten aan de bouwplaats te leggen waar het speelfiguur staat. Met deze kaarten kunnen dan weer vervolgacties plaats vinden. Ten derde kan een speler aan een tempel bouwen. Hiervoor geldt dat er gebouwd mag worden tot een niveau dat overeenkomt met het aantal volkerenkaarten dat bij deze bouwplaats ligt. De tempelkaarten moeten wel voorhanden zijn bij de spelers. Als je bijvoorbeeld 5 kaarten hebt liggen, mag je tot niveau 5 bouwen. Als vervolgens alleen tempelkaarten beschikbaar zijn tot niveau 4, kan een speler maar tot dit niveau bouwen. Als vierde actie mag een speler 1 keer per beurt de laatste 3 volkerenkaarten naar een andere bouwplaats verplaatsen. De plaats van het speelfiguur staat hier buiten. Als vijfde en belangrijkste actie kan een speler de volksbekwaamheid van een volk aanroepen. Hij moet dan met zijn speelfiguur op een bouwplaats staan waar achtereenvolgens 3 gelijke volkerenkaarten liggen. Met deze kaarten kan hij acties uitvoeren als: tempel van tegenstander afbreken, een bouwniveau overslaan, volkerenkaarten van de tegenstander van de overstaande bouwplaats stelen, de bovenste tempelkaart van zijn tegenstander stelen en zelf neerleggen, volkerenkaarten van de tegenstander op de aflegstapel leggen en de handkaarten van de tegenstander halveren. Dit zijn al met al nogal wat opties. Ze kunnen door elkaar gebruikt worden en je zult zien dat hierdoor het spel nogal chaotisch verloopt. Na deze acties mag een speler 2 tempelkaarten pakken en bij zijn bouwerf leggen.

In Babel is het nogal wat heen en weer geschuif en op- en afbouwen. Doordat de speler een tiental acties voorhanden heeft is het spel soms chaotisch. Een speler bouwt aan zijn tempels en legt kaarten neer. Bij een volgende beurt worden de kaarten weer verwijderd en de tempel afgebroken. Als je echter goed op let en het spel een aantal maal gespeeld hebt zie je toch de bomen door het bos. Dan worden de verschillende acties maar overduidelijk en kun je in schatten wat jouw beste kansen zijn.

Babel is een superspannend spel met ongelofelijk veel mogelijkheden. Wie kan tegen een potje frustratie en chaos kan zich flink uitleven in dit spel. Het spel blijft spannend van begin tot eind. Een beetje chaotisch, maar na een aantal keer spelen en absolute topper!

Waardering: 73 punten = 7.5

9) Tips:

Voor een langer spel spelen de speler tot 20 punten.
Bedenk telkens wat jouw beste zet is. Een fout is rigoureus en kan de overwinning van de andere speler bepalen.
Bekijk de bekwaamheid van elk volk voor elke bouwplaats. Je zult sommige volkeren nodig hebben.

Terug naar beginpagina