Truusentruus.nl recensie van het spel: Andromeda
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (6.5)  
   
Auteur : Alan R. Moon Minimum aantal spelers : 3
Uitgever : 999 Games Maximum aantal spelers : 5
Jaar van uitgave : 1999 Talen : Nederlands
Leeftijd vanaf : 10 jaar Nog verkrijgbaar? : nee
Speelduur : 60 minuten Prijs : ca. 30 Euro
 
1) Introductie:
De Galactische Unie van Andromeda wild e hebgierige handelaren van de verre planeet Aarde in hun ongebreidelde zucht naar macht beperken. Alle handel is van de planeten van Andromeda naar hun satellieten verplaatst. Zodoende is in Andromeda het aantal mogelijke handelscentra per planeet aan banden gelegd. De handelaren, die van plan zijn om zulke handelscentra op te richten en te exploiteren, komen voor moeilijke keuzes te staan. Bovendien staat de Unie uitsluitend eerlijke handel toe. Voor de handelaren van de aarde zijn dit zeer ongebruikelijke omstandigheden, die ze uitsluitend met behendigheid en een beetje geluk naar hun hand kunnen zetten.
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:


1 speelbord
84 planeetkaarten
16 bonuskaarten
10 transportkaarten
130 houten blokjes (ruimtestations), 26 stuks in 5 kleuren
1 planetenring
1 spelregelboekje
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
Andromeda heeft een prima vormgeving. Op de voorzijde van de doos staat een prachtige afbeelding van een ruimteschip tussen planeten. Het spel heeft een prachtige uitstraling. Op de achterzijde is goed te zien waar het spel voer gaat. De achterzijde is voorzien van een duidelijke afbeelding met een spelsituatie. Het spelmateriaal is niet op aan te merken. Het voldoet prima. Ik vind persoonlijk het bord een beetje saai en groot, echter speelt het prima. Al het materiaal past prima in de vakken die in de doos gemaakt zijn.

Het speelbord laat linksonder de aarde zien. Verder zijn er 7 verschillende planeten met elk 4 satellieten. Naast de satellieten staan cijfers die de waarde van een satelliet weergeven. Verder staan er 2 ontwikkelingsrijen. Elke ontwikkelingsrij heeft 4 velden. Op de ruimteschipontwikkelingsrij kunnen de spelers hun ruimteschepen uitbreiden, dit geeft aan hoeveel handkaarten ze op handen mogen nemen. Op de technologische ontwikkelingsrij kunnen de spelers voordelen verdienen die het spel vergemakkelijken. Naarmate een speler zich beter ontwikkeld in deze rij krijgt hij meer overwinningspunten.

De 84 planeetkaarten zijn verdeelt in 12 stuks van elk 7 planeten. Er staat op elke kaart een grote en 4 kleine afbeeldingen van de planeet weergegeven.

De bonuskaarten zijn verdeelt in 6 x zilver met waarde 2, 4 x goud met waarde 3, 4 x platina met waarde 4 en 2 x diamant met waarde 5.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De regels van dit spel zijn vrij duidelijk te lezen en te begrijpen. Door middel van goede afbeeldingen worden de regels verduidelijkt. Je hebt de regels in 20 minuten doorgelezen en begrepen. Het vergt weinig moeite ze aan anderen uit te leggen.

Voorbereiding:
Het speelbord wordt op tafel gelegd. De spelkaarten worden naar soort gescheiden; planeetkaarten, bonuskaarten en transportkaarten. De 16 bonuskaarten worden per waarde gesorteerd en open naast elkaar naast het speelbord gelegd. Iedere speler kiest een kleur en neemt zijn 2 transportkaarten en 26 ruimtestations. Elke speler plaatst 1 blokje op het eerste veld van de ruimteschip- en technologische ontwikkeling. Elke speler plaatst tevens 4 blokjes op aarde en op elke planeet 1 blokje. Aan de hand van het aantal spelers krijgen de spelers planeetkaarten. Op de aangegeven planeten plaatsen ze nog een aantal blokjes.
5) Spelverloop:
Het spel verloopt over meerdere ronden. Elke ronde bestaat uit 4 fasen:

1) Kaartenfase;
2) Transportfase;
3) Handelsfase;
4) Actiefase;

1) Kaartenfase
De spelers krijgen aan het begin van deze fase handkaarten. De plaats waar hij blokje staat ui de ruimteschipontwikkeling geeft aan hoeveel handkaarten ze mogen bezitten.

2) Transportfase
Beginnend met de startspeler heeft elke speler 2 keer in het spel de mogelijkheid een transportkaart uit te spelen. Hij kan hiermee 2 acties uitvoeren:

a) De speler neemt 2 stations van aarde en plaats ze 1 andere planeet naar keuze.
b) De speler neemt al zijn stations van 1 planeet naar keuze en plaatst ze terug op de aarde.

3) Handelsfase
Elke speler moet meedoen! De startspeler speelt 1 open kaart op tafel. Iedere andere speler legt verdekt 1 kaart voor zich en draait deze gelijktijdig open. De startspeler speelt nog 1 open kaart. De medespelers volgen en leggen weer een gedekte kaart neer en draaien deze gelijktijdig open. De startspeler mag nu zijn kaarten ruilen met een andere spelers of nog een kaart open naast zijn 2 open kaarten neerleggen, zodat hij 3 open kaarten heft liggen. Als hij het laatste doet volgende de medespelers weer, ook zij hebben nu 3 open kaarten. Als een speler de 2 kaarten van een andere speler neemt ruilt hij zijn kaarten om. De speler waarmee de kaarten zijn geruild heeft de keuze om de kaarten te houden, of verder te gaan met handelen en de kaarten van 1 van de overgebleven spelers te pakken. Zo gaat het door. Als een speler tevreden is met de ruil van een andere speler, is de speler links van de startspeler aan beurt met de ruil. De handelsfase eindigt als 1 speler over is gebleven, of als niemand meer wilt ruilen. Bonuskaarten mogen ingezet worden en verhogen de handelswaarde.

4) Actiefase
De startspeler mag maximaal 3 acties uitvoeren. Hij mag 1 actie meerder malen uitvoeren in willekeurige volgorde. De 3 acties zijn:

a) Planeetkaarten omruilen
De speler legt 1 of 2 handkaarten op de aflegstapel en pakt 1 of 2 nieuwe kaarten.
b) Ruimtestations inzetten
De speler kan minimaal 3 en maximaal 7 kaarten inzetten om ruimtestations vanaf aarde naar 1 willekeurige planeet te verplaatsen. Dit doet hij door handkaarten uit te spelen. Het moeten dezelfde handkaarten zijn. De gespeelde kaarten geven de doelplaneet weer. Het aantal kaarten wordt gedeeld door 2 en naar beneden afgerond. Dit zijn het aantal blokjes wat een speler vanaf aarde op een planeet mag plaatsen.
c) Handelscentra vestigen
Als je dit wilt doen, moet je minstens 1 ruimtestation op de planeet hebben staan waar je een handelscentrum wilt vestigen. De speler speelt een set van 3 of meer gelijke planeetkaarten met de planeet waarbij hij handelscentra wilt vestigen. Hij deelt zijn kaarten weer door 2 en rond naar beneden af. Dit zijn het aantal, dat een speler mag doen om met de planetenring. De speler plaatst de ring over alle blokjes die op de planeet liggen. Hij doet zijn pogingen door met 1 vinger het gaatje van de ring dicht te houden en te schudden. Daarna haalt hij zijn vinger eraf en beweegt de ring. Het blokje dat er als eerste uit komt wordt bekeken. Is dit een blokje van de speler, dan mag hij deze op een vrije satelliet met de hoogste waarde plaatsen. Als dit een blokje van een andere speler is, wordt deze naar de aarde verplaatst. Aan de hand van het aantal gespeelde kaarten mag de speler pogingen alleen nog een poging doen als hij nog geen blokje op een satelliet geplaatst heeft. Dus als een speler een blokje op een satelliet heeft geplaatst vervallen de volgende pogingen.
d) Ruimteontwikkeling
Als een speler een gelijke set met 3,4 of 6 dezelfde kaarten speelt mag hij zijn blokje 1 veld naar rechts schuiven. Het aantal kaarten is per veld verschillend. Hoe verder een speler naar rechts schuift, hoe meer kaarten hij op handen mag hebben. Er mogen geen vakjes worden overgeslagen, ze moeten dus stuk voor stuk afgehandeld worden.
e) Technologische ontwikkeling
Hier gebeurt hetzelfde als bij de ruimteontwikkeling. Echter is het nu zo dat per vak een speciale bonus wordt toegekend. Het eerste veld zegt dat je als speler maximaal 4 kaarten mag aanbieden in de handelsfase. Het tweede veld zegt dat je als speler nu maximaal 3 planeetkaarten mag wisselen. En het derde en belangrijkste veld geeft aan dat de afronding van de kaarten omhoog gaat! Ook is het zo dat bij het verder gaan per veld, de vorige bonus niet eindigt, deze blijft dus actief tijdens het spel.

Het spel eindigt als van 3 planeten alle satellieten zijn bebouwd. De lopende ronde wordt dan nog afgespeeld. Hierna tellen alle speler hun punten: De waarde van hun handelscentra, 1 punt voor elk ruimtestation op aarde, de punten voor de technologische ontwikkeling en de punten op hun overgebleven bonuskaarten die ze nog op handen hebben. De speler met de meeste punten wint het spel.
6) Pluspunten:
Prima vormgeving
Prachtige uitstraling
Goed spelmateriaal
Goed ingerichte speeldoos
Duidelijk leesbare regels
Makkelijk uit te leggen
Simpel spelsysteem
7) Minpunten:
Groot en saai bord
Geluksfactor bij kaarten delen
Geluksfactor bij vestigen handelscentra door middel van het gebruik van de planetenring.
8) Samenvattend:
Andromeda is een handelsspel met vrij simpele regels. Je hebt het spel zo doorgelezen en kan dan beginnen. Andromeda wordt gespeeld met planeetkaarten. Je hebt 7 verschillende planeten en daarbij horen ook 7 verschillende planeetkaarten.

In Andromeda heeft elke speler de beschikking over 24 houten blokjes. Deze blokjes worden volgens een opgave verdeeld; eerst 4 op aarde en de rest over 7 planeten. Elke planeet heeft een drietal satellieten, die dezelfde kleur als de planeet heeft. De spelers proberen hun blokjes van de betreffende planeet naar de satellieten te sturen. De eerste satelliet is meer punten waarde dan de tweede. De tweede is meer waard dan de derde. Er zijn satellieten in de waarde van 4 t/m 14. Waarde 14 komt maar 1 keer voor en je kunt je voorstellen dat er een run op deze planeet komt. Hier komt de eerste geluksfactor om de hoek kijken. Het is namelijk zo dat van alle planeten er evenveel kaarten in het spel zitten. Een speler met veel planeetkaarten met de satelliet met waarde 14 heeft dus een voordeel. Het geluk ligt dan in het uitdelen van de kaarten en de hoop dat je goede kaarten krijgt.

Tijdens een beurt krijgen de spelers nieuwe kaarten, hierna hebben ze de kans om een soort privilegekaart in te zetten, hierna volgt een handelsfase en uiteindelijk volgen de acties. Het aantal kaarten dat een speler krijgt is afhankelijk van zijn ruimteschipontwikkeling. Hoe verder hij ontwikkeld is, hoe meer kaarten hij krijgt. Met de privilegekaarten kunnen de spelers 2 blokjes van aarde naar een planeet verplaatsen of alle blokjes van een planeet naar de aarde verplaatsen. Deze privileges hebben elke speler 2 keer in het spel. In de handelsfase legt de startspeler 2 of 3 planeetkaarten open en kan deze wisselen met de andere spelers, die tevens het zelfde aantal kaarten open leggen. Dit gaat per kaart. Wat je hierbij moet voorstellen is dat de spelers proberen een goede of slechte aanbieding maken om zo betere kaarten te kunnen krijgen. De startspeler heeft hierbij voordeel. Hij mag als eerste kiezen met wie hij ruilt. Hij kan dus zijn slechte kaarten kwijtraken en zijn goede kaarten aanvullen met kaarten van een andere speler. Als de startspeler echter goede kaarten uitlegt, proberen de andere spelers deze te bemachtigen. Bij slechte kaarten leggen de andere spelers ook slechte kaarten. De speler met wie de startspeler kaarten wisselt is de volgende speler die mag wisselen met kaarten van alle andere overgebleven spelers. Hij mag ook zijn kaarten pakken die hij net van de startspeler heeft gekregen. Ook hierbij is geluk weer aanwezig. Soms kom je door ruilen met enorm slechte kaarten te zitten, hier valt niets aan te doen.

Nu bezit je als speler met 9, 10, 11 of 13 kaarten. Met deze kaarten kun je de volgende 5 acties doen, waarbij een speler in zijn beurt 3 acties kan kiezen. De 3 acties mogen verschillende, maar ook dezelfde acties zijn, en de volgorde is naar keuze.

De eerste actie is planeetkaarten ruilen, waarbij je 1 of 2 handkaarten mag afleggen en 1 of 2 kaarten mag pakken van de trekstapel. Deze actie wordt het minst toegepast, omdat de andere acties sterker zijn. Je voert deze actie alleen uit als je alleen maar verschillende planeetkaarten hebt of als je 4,5 of 6 dezelfde planeetkaarten hebt en een betere vervolgactie kan doen met meer dezelfde kaarten. Het blijft echter een zonde om deze actie te doen, je raakt achter op je tegenstanders met deze actie.

De tweede actie is planeetkaarten inzetten om ruimtestations vanuit de aarde naar een planeet te verplaatsen. Hierbij speel je minimaal 3 en maximaal 7 dezelfde planeetkaarten en verplaatst deze naar de overeenkomende planeet. Deze actie wordt iets meer uitgevoerd dan de eerste. Je hebt namelijk na de actie meer blokjes (ruimtestations) op een betreffende planeet staan. Het aantal uitgespeelde kaarten delen door 2 en naar beneden afgerond is het aantal blokjes dat je mag verplaatsen. Normaal speel je alleen 4 of 6 kaarten, omdat het naar beneden afronden je een kaart kost.

De derde actie is de meest voorkomende actie. Dit is namelijk het stichten van handelscentra op planeten. Je legt een aantal dezelfde planeetkaarten en deelt deze door 2. Ook hierbij rond je naar beneden af. De uitkomst is het aantal pogingen die je mag ondernemen met de planetenring. De bedoeling is dat je alle blokjes op de betreffende planeet pakt en deze onder de ring plaatst. Je schudt en laat verplaatst de ring, zodat er een blokje uit de opening komt die aan de ring vast zit. Is dit een blokje van jezelf, dan mag je deze op de duurste satelliet plaatsen en is je beurt voorbij, overige pogingen vervallen. Trek je een blokje van een ander, dan plaats je deze op aarde. Je mag als deze nog hebt een vervolgpoging doen. Als je op een planeet dus de meerderheid aan blokjes hebt liggen is de kans groter dat je een blokje van jezelf trekt. Maar eigenlijk maakt het niets uit. De actie is zo wie zo de sterkste actie van allemaal er is niets te verliezen. Je eigen blokje kan alleen maar naar een satelliet verplaatst worden en de blokjes van andere spelers worden naar de aarde verplaatst. Er is dus nooit verlies. Enige wat je kunt gebeuren is dat je blokjes blijven liggen en dat andere spelers ze naar de aarde verplaatsen met deze actie. Een beetje geluk moet je dus hebben en er van tevoren voor zorgen dat je er goed voor staat door meer blokjes op een planeet te hebben dan een ander.

De vierde actie is ruimteschipontwikkeling. Hiermee verhoog je het aantal handkaarten. Er is een soort tabel met 4 velden. In het begin sta je met 1 blokje op het linker veld. Hoe verder je naar rechts verplaatst, hoe meer handkaarten je aan het begin van de ronde mag hebben. Het aantal handkaarten loopt op van 9,10,11 naar 13 handkaarten. Het aantal dezelfde kaarten wat je per veld moet inleveren wordt om ook meer naarmate je blokje meer naar rechts verplaatst word (3,4 of 6 dezelfde kaarten). Om in het spel te blijven en zijn kans ter vergroten moet de speler er voor zorgen dat hij deze tabel zo snel mogelijk voltooid. Met meer handkaarten heb je ook meer kansen om gelijke kaarten te krijgen.

De vijfde actie is eigenlijk gelijk aan de ruimteschipontwikkeling, maar dan de technologische ontwikkeling. Werkt op dezelfde manier, ook door gelijke planeetkaarten in te leveren. Echter de uitwerking is anders. Bij het eerste veld kun je als startspeler maximaal 4 kaarten aanbieden in de handelsfase. Bij het tweede veld kun je naast vorige actie 3 ipv 2 planeetkaarten ruilen. Het laatste veld is het meest belangrijk. Dit veld zorgt ervoor dat buiten de vorige 2 acties je nu ook de afronding van de planeetkaarten naar boven mag afronden. Daarnaast krijg je bij het eerste veld 1, bij het tweede 3 en bij het derde 6 overwinningspunten. Eigenlijk is deze tabel nog belangrijker dan de ruimteschipontwikkeling. Het verhoogt de speelkans ten opzichte van de andere spelers. Ook krijg je overwinningspunten.

Naast al deze acties zijn er de bonuskaarten. Deze kaarten krijg je als je 4,5,6 of 7 dezelfde planeetkaarten tijdens je beurt hebt gespeeld. Zij bevatten 2,3,4 of 5 overwinningspunten. Je kunt ze tevens als joker inzetten. Dit doe je natuurlijk alleen maar met de kaarten met 2 overwinningspunten.

Ik heb Andromeda nu vele malen gespeeld en het spel ontwikkeld zichzelf. Als je als speler bij blijft is er niets aan de hand. Zorg ervoor dat je jezelf goed ontwikkeld en dat je niet achter komt te staan ten opzichte van de anderen. Geluksfactor is hoog bij dit spel. Ik heb meerdere malen gemerkt dat het verloop over het speelbord nogal gelijk op gaat en dat de overwinning vaak behaald wordt door een speler die aan het einde van het spel nog bonuskaarten op handen heeft. Een manier van winnen is dus zo snel mogelijk je maximale handkaarten te krijgen en zo veel mogelijk grote aantallen met gelijke planeetkaarten te spelen, waarvoor je natuurlijk weer afhankelijk bent van de geluksfactor. Andromeda is dus een leuk spel voor tussendoor en het spel speelt leuk en vlot, maar bezwijkt uiteindelijk door de overbepalende geluksfactor.

Waardering: 64 punten = 6.5

9) Tips:

Deel kaarten om en om
As je veel kaarten van een bepaalde planeet bezit kun je de transportkaart spelen en zo blokjes op een planeet zetten. Dit vergroot je kans op het vestigen van een handelscentrum
Vergeet niet aan het einde van het spel jouw ruimtestations van een planeet waarvan alle handelcentra bezet zijn terug te plaatsen naar de aarde. Dit doe je door het uitspelen van je transportkaart.
Let goed op bij het handelen, je kunt vaak zien wat een speler nodig heeft.

Commentaar van anderen :

Naam:
Heimdall
Commentaar:
Een 6,5 is een veel te laag cijfer voor een spel dat weliswaar een grote geluksfactor kent (die trouwens heel goed valt te sturen)maar een zeer grote interactie kent en in de "asbak"een hele leuke unieke manier van verdelen kent.
9

Terug naar beginpagina

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /var/www/vhosts/truusentruus.nl/httpdocs/recensie/recensie405.php on line 279