Truusentruus.nl recensie van het spel: Cannes
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (7.5)  
   
Auteur : Jeroen Doumen
/ Joris Wiersinga
Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : Splotter Spellen Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2002 Talen : Nederlands, Duits en Engels
Leeftijd vanaf : 10 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 60 minuten Prijs : ca. 25 Euro
 
1) Introductie:
Dit jaar ga je doorbreken op het witte doek! Hoop je ten minste. Binnenkort worden de nominaties bekendgemaakt, en wie weet krijg je nu eindelijk die Gouden Palm die je zo verdient. Of zelfs een Oscar… Maar ja, meidenfilms zoals jij die maakt zijn tegenwoordig niet meer zo populair. Om erbij te horen schijn je actiefilms te moeten maken, zonder enige verhaallijn. Misschien moet je weer eens wat gaan drinken met die akelige recensente om haar te overtuigen van de innerlijke kracht van je meesterwerk…. Of kun je een beroep doen op het kringetje van ouwenjongens krentenbrood om de boel echt schwung te geven?
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:


• 41 zeshoekige tegels
• 2 tienhoekige tegels
• 4 agenda’s in 4 spelerskleuren (rood, blauw, geel en zwart)
• 1 trek/aflegstapel en filmladderbord
• 20 houten staafjes, 5 stuks in 4 spelerskleuren
• 10 sigaren
• 46 Bioscoopkaartjes (15 x waarde 1, 10 x waarde 5, 15 x waarde 10 en 6 x waarde 50.)
• 10 meidenfilmfiches
• 10 sciencefictionfilmfiches
• 10 actiefilmfiches
• 18 bierfiches
• 18 computerchipfiches
• 15 computerfiches
• 18 mensenfiches
• 15 sterrenfiches
• 15 special-effectfiches
• 15 scriptfiches
• 1 spelregelboekje met spelregels in het Duits, Engels en Nederlands.
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
De voorzijde van de doos is voorzien van een getekende afbeelding van een stel dat verliefd naar elkaar kijkt. Het is nogal een kinderlijke voorstelling en past totaal niet bij dit spel. Het zal dan ook weinig mensen aantrekken om het spel te gaan spelen. De achterzijde laat echter op een goede manier zien hoe het spel eruit ziet als het gespeeld gaat worden vanwege een grote foto van het spel. Er is duidelijk te lezen waar het spel over gaat. De vormgeving is dus kinderlijk, dit geldt ook voor het spelmateriaal. De kwaliteit van het spelmateriaal is prima.

De 41 zeshoekige zijn verdeelt in:
Leveranciers:
• 2 enkele leveranciers mensen
• 1 dubbele leverancier mensen
• 4 enkel leveranciers chips
• 1 dubbele leverancier chips
• 2 enkele leveranciers bier
• 1 dubbel leverancier bier
Feesttegels:
• 10 feesttegels met uitnodiging(en)
• 1 feesttegel met enkele leverancier mensen
• 1 feesttegel met enkele leverancier chips
• 1 feesttegel met enkele leverancier bier
Filmindustrie:
• 2 special effectstudio’s
• 3 computerfabrieken
• 2 scriptschrijvers
• 2 castingstudio’s
Productiebedrijven:
• 1 actiefilmstudio
• 1 meidenfilmstudio
• 1 sciencefictionstudio
Overige:
• 2 golfclubs
• 1 recensent
• 2 makelaars

De 2 tienhoekige tegels stellen de stad Cannes voor.

In de agenda van de spelers kunnen ze op de 5 werkdagen fiches plaatsen.

De filmladder houdt bij hoeveel een film waard is. Een film kan minimaal 6 en maximaal 15 miljoen waard zijn.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels van Cannes zijn duidelijk. Ze zijn in makkelijke taal geschreven, zodat je ze goed begrijpt. Door middel van afbeeldingen en voorbeelden worden de regels verduidelijkt. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat je de regels hebt doorgelezen en begrepen. Het vergt middelmatige moeite ze aan anderen uit te leggen.

Voorbereiding:
Als er 2 of 3 spelers meedoen leg dan 1 Cannestegel in het midden van de tafel. Bij 4 spelers worden 2 Cannestegels tegen elkaar in het midden van de tafel gelegd. Als je met 2 of 3 spelers speelt moeten een aantal zeshoekige tegels worden verwijderd (niet aan te raden!!!!). De overige tegels worden geschud en dicht op het veld op het trekstapelbord gelegd. Neem een fiche van elk van de type films en leg deze op waarde 13 van de filmladder. Iedere speler kiest een kleur en neemt zijn houten staafjes en agenda.
5) Spelverloop:
Doel van het spel:
Maak zo veel mogelijk films. Je moet hiervoor wel produceren en zorgen dat jouw film zo veel mogelijk oplevert. Want wie de meest waardevolle films produceert en daarmee het meeste geld inbrengt wint het spel.

De speler die de meeste films kan opnoemen die momenteel in de bioscoop draaien is startspeler en begint het spel.

Als je als speler aan de beurt bent heb je de keuze uit de volgende 2 acties:
1) 3 tegels pakken en 2 tegels leggen
2) 3 tegels pakken, 1 tegel leggen, je netwerk uitbreiden en produceren.

Tegels leggen:
Een tegel moet aan een andere tegel aansluiten bij het leggen van de tegel.

Netwerk opbouwen:
De speler mag 2 staafjes plaatsen of verplaatsen. Hiermee verbind je tegels en bouw je een netwerk op. Staafjes worden gelegd vanuit het midden van een tegel naar het midden van een andere tegel. Er mogen geen staafjes naast elkaar liggen. Staafjes van een speler moeten echter aan elkaar liggen. Als een staafje aansluit op een Cannestegel is de hele Cannestegel verbonden. Als een speler op een telefoon aansluit mag hij vanuit een andere telefoon verder bouwen. Een speler mag aansluiten op een feest door middel van het leggen van een staafje op een uitnodiging. Het hele feest is aangesloten. Je mag vanuit een andere uitnodiging verder bouwen. Je kunt ook aansluiten op het “oude-jongens-krentenbrood” netwerk, dat eveneens aan elkaar sluit. Als je hiermee verbonden bent kun je gebruik maken van het aansluitende netwerk van sigaren die tegels met elkaar verbonden hebben. Een speler mag dus ook een staafje verplaatsen, maar hierbij zijn netwerk niet in tweeën delen.

Produceren:
Een speler produceert fiches van tegels die hij verbonden heeft. Er zijn 2 soorten goederen om te produceren: gele en groene goederen. Gele goederen kunnen gewoon geproduceerd worden als je hierop aangesloten bent. Groene goederen kun je alleen produceren als je de aangegeven gele goederen inlevert. Het werkt als volgt: pak eerst alle gele fiches die je produceert. Bekijk op welke tegels met filmindustrie je bent aangesloten en lever gele goederen in om groene te maken. Groene goederen kunnen weer bij productiebedrijven omgezet worden in films. Uiteindelijk hou je films en goederen (fiches) over. Je mag er hier maximaal 5 van opslaan in je agenda, de resterende fiches gaan terug in de voorraad. Als voorbeeld hou je bijvoorbeeld 2 bierfiches, 1 mensenfiche, 1 actiefilm en 1 sciencefictionfilm over om in je agenda te plaatsen.

Een film omzetten in geld:
Als je met je netwerk op een Cannestegel bent aangesloten mag je een gemaakte film uitbrengen in Cannes. Je levert het filmfiche in en neemt bioscoopkaartjes uit de bank met de overeenkomende waarde van de film op de filmladder. Hierna zakt de populariteit van de film met 1 veld per uitgebrachte film in dit genre. Het filmfiche gaat het aantal velden achteruit op de filmladder.

Speciale tegels:
Golfclub: je kunt hiermee het “oude-jongens-krentenbrood” netwerk uitbreiden. Voor het inleveren van 2 mensenfiches mag je een sigaar aan het netwerk aanleggen.
Makelaar: Je mag iedere beurt een extra tegel plaatsen als je aan deze tegel bent aangesloten.
Recensent: Je mag de populariteit van 1 film verhogen met 1 als je op deze tegel bent aangesloten.

Einde van het spel:
Het spel eindigt als alle tegels geplaatst zijn of als alle 10 sigaren op het bord geplaatst zijn. De speler maakt zijn beurt af als dit gebeurt. De speler met de meeste waarde aan bioscoopkaartjes wint het spel
6) Pluspunten:
• Prima kwaliteit spelmateriaal
• Duidelijke en goed leesbare spelregels
• Spannend
• Origineel spelsysteem
• Makkelijk uit te leggen aan anderen
7) Minpunten:
• Kinderlijke afbeeldingen
• Onaantrekkelijke vormgeving
• Meiden en mensenfiches lijken teveel op elkaar
• Het uitsluiten van tegels bij 2 en 3 spelers zorgen ervoor dat er haast geen films geproduceerd worden.
• Zorg dat productiebedrijven gelijk geplaatst worden, anders loopt het spel te snel af zonder films te kunnen produceren (zit tips)
8) Samenvattend:
Splotter is een bedrijf met jonge auteurs die in het begin van hun spellenuitgaven kwamen met prachtige spellen, maar met een spuuglelijke vormgeving. Zoals ik al eerde bij Bus ook omschreven heb, heb je wel te maken met goede, prachtige spellen met een enorme diepgang. De vormgeving en uiterlijk stoot spelers vaak af. Jammer echter, want het betreft bij Splotter vaak om spellen die uitzonderlijk goed zijn.
In Cannes moeten de speler films produceren. Voor het produceren van films hebben ze groene goederen nodig. En om weer aan groene goederen te komen moeten ze gele goederen produceren. De groene en gele goederen komen van de zeshoekige tegels waaruit het speelbord bestaat. De spelers plaatsen op dit speelbord een netwerk van verbindingen. De verbindingen tussen de tegels zorgen ervoor dat een speler tijdens zijn beurt ook kan produceren. De tegels die verbonden zijn produceren dus. Met het aantal goederen dat een speler krijgt kan hij dus uiteindelijk films produceren. Er liggen verschillende verbindingen op de tegels, waarbij elke speler een netwerk bouwt. Spelers kunnen elkaar dus blokkeren, ze kunnen ten slotte niet door verbindingen van andere spelers heen bouwen. Wel zijn er 2 opties om van de ene kant van het bord naar het andere te komen. De eerste is gebruik te maken van het “ouwe-jongens-krentenbrood” netwerk dat door alle spelers gebouwd kan worden en wordt voorgesteld als sigaren die net als de staafjes van de spelers over de tegels geplaatst worden. Dit netwerk kan een speler uitbreiden door meer mensen naar de golfclub te brengen. De tweede optie is om aan te sluiten op de makelaar of recensent, die elke een telefoon hebben. Je kunt van de telefoonverbinding gebruik maken en er je verbindingen aan leggen vanuit beide tegels.

Het spel bestaat dus uit tegels leggen, verbindingen maken en produceren. Wanneer een bepaalde tegel uit het spel blijft, omdat een speler deze niet plaatst, kan het voorkomen dat het spel vastloopt. Vandaar dat ik bij tips heb geschreven om een productiebedrijf altijd te plaatsen. Dit is ook nodig anders zou je nooit films kunnen produceren. Ook het verwijderen van tegels bij 2 of 3 spelers is onnodig, het spel is hiermee veel te snel afgelopen en je hebt kans dat er maar enkele films geproduceerd worden.

In Cannes moet je goed overzicht houden en zorgen dat je niet wordt ingesloten en dus geen verbinding kan maken met de tegel die je juist zo hard nodig hebt. Ook moet je zorgen dat elke uigebrachte film het nodige aan bioscoopkaartjes oplevert. Een aantal aansluitingen zijn dus echt nodig voor elke speler. In ieder geval op een golfclub om sigaren te leggen, hierop aan te sluiten en uit te breide. Ook dien je een aansluiting op Cannes te hebben om een film te verkopen.

Cannes is een prima spel, mits je met de aanvullende regels speelt. De vormgeving moet je even doorheen kijken. Als je doet volgt een spannend en actief spel.

Waardering 73 punten = 7.5

9) Tips:

• Als je een productiebedrijf trekt moet je deze plaatsen! Deze regel zorgt ervoor dat het spel beter verloopt. Gebruik deze regel !!!!
• Onthoud welke tegels je weg legt.
• Probeer spelers te blokkeren
• Makelaars en golfclubs zijn heel belangrijk
• Vergeet niet op een Cannestegel aan te sluiten
• Zorg dat je niet in 1 hoek wordt gedreven en geblokkeerd wordt.
• Sigaren kunnen je helpen om hier snel op aan te sluiten

Terug naar beginpagina