Truusentruus.nl recensie van het spel: Carolus Magnus
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (8.0)  
   
Auteur : Leo Colovini Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : Winning Moves Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2000 Talen : Duits
Leeftijd vanaf : 12 jaar Nog verkrijgbaar? : nee
Speelduur : 30 minuten Prijs : ca. 25 Euro
 
1) Introductie:
Het is het jaar 800. Karel de grote bevindt zich op zijn hoogtepunt. De keizerlijke kroning nadert. Dit zal het hoogtepunt van zijn macht worden. Om deze macht uit te breiden is hij constant op weg en stopt af en toe in 1 van zijn Koninklijke paleizen. De keizer geeft de spelers de opdracht hun provincies uit te breiden met grote burchten, en zich zo te beveiligen en uit te bouwen. Om deze opdracht te vervullen, probeert elke speler door goede handelingen te verrichten de gunst en steun te krijgen van de Frankische adellijke families. Lukt het om burchten in naburige provincies op te bouwen, dan vormt een gezamenlijk sterker provincie, dat dan nog moeilijker wordt om door een andere speler aan te vallen. De speler die het lukt om provincies te verenigen en hierbij 10 burchten kan bouwen wint het spel en de zege van de keizer. Hierbij mag hij zich voortaan 1 van de mogelijke opvolgers van de keizer noemen.
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:

• 15 speelbordelementen
• 5 sets in 5 kleuren met getallenschijven in de waarde 1 t/m 5
• 4 burchtpleinen
• 200 houten blokjes, 40 stuks in 5 verschillende kleuren (paars, rood, geel, groen en blauw)
• 1 grote gele houten speelfiguur (Karel de Grote)
• 5 houten cilinders in 5 kleuren (paars, rood, geel, groen en blauw)
• 30 houten burchten, 10 stuks in 3 kleuren (grijs, zwart en wit)
• 2 linnen zakken
• 1 spelregelboekje met Duitstalige spelregels
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
Carolus Magnus heeft een wat duistere uitstraling. Op de voorzijde van de doos staat een afbeelding van Karel de Grootte met in grote letters zijn naam eronder “Carolus Magnus”. Naar mijn mening een onaantrekkelijk voorzijde. De achterzijde heeft een duidelijke afbeelding van het spel en een goede tekst, waarbij duidelijk wordt waar het spel over gaat. Over de vormgeving, kwaliteit en gebruiksgemak van het spelmateriaal heb ik alleen maar lof. Het spelmateriaal heeft een prachtige vormgeving. De speelbordelementen hebben de afbeeldingen van wegen en dorpen. Het vormt een prachtig geheel als alle elementen op tafel liggen. De kwaliteit van het spelmateriaal is goed. Evenals het gebruiksgemak.

De 15 speelbordelementen zijn provincies. Elk provincie heet 4 zeshoekige provincies die aan elkaar vastgeplakt zitten als 1 provincie. De elementen hebben verschillende uitvoeringen. Op de tegels (elementen) zijn afbeeldingen van wegen, gebergtes, steden en dorpen te vinden.

Elke speler bezit 1 van de 4 burchtpleinen. Een burchtplein is een kaartje met een burcht. Hiernaast zijn 5 cirkels onder elkaar weergegeven, die overeenkomen met de kleuren van de houten blokjes (rood, blauw, paars, geel en groen).
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels van dit spel zijn duidelijk uitgelegd in simpele regels die door middel van enkele voorbeelden en afbeeldingen worden verduidelijkt. Het is verstandig om sommige regels nogmaals te lezen om ze beter te begrijpen. De regels zijn niet moeilijk, je moet echter bepaalde belangrijke spelelementen niet verkeerd begrijpen.

Voorbereiding bij een spel met 2 spelers:
De 15 provincies worden in een cirkel met enige tussenruimte om het midden van de tafel gelegd. De 200 houten blokjes worden in het midden geplaatst. Karel de Grote wordt in 1 van de provincies geplaatst. Je neemt nu 15 houten blokjes, 5 van elke kleur. Deze verdeel je ongezien over de 15 provincies. Elke speler neemt een set burchten en getallenfiches. Om beurten dobbelen de spelers met de 3 dobbelstenen (1 dobbelsteen blijft in de doos). Elke speler gooit om beurten eerst met 3 dobbelstenen 2 keer en daarna nog 1 keer met 1 dobbelsteen. De uitkomst wordt aan blokjes in de voorraad van de spelers gelegd. Een kroon op de dobbelsteen is een blokje naar keuze. Zo heeft elke speler 7 blokjes.
5) Spelverloop:
Elke ronde bestaat uit 2 fases. De eerste fase is de voorbereidingsfase waarin de spelers kiezen wie als eerste aan beurt is en hoeveel stappen en speler maximaal Karel de Grote mag verzetten. De tweede fase, de actiefase, bestaat uit 3 acties.

Voorbereidingsfase:
Elke speler bezit een set met getallenfiches in de waarde 1 t/m 5. In de eerste ronde wordt door de spelers zelf bepaald wie het eerste fiche mag leggen. De startspeler legt als eerste een fiche, hierna legt de andere speler een fiche. Deze mag echter nooit dezelfde waarde hebben dan het fiche van de startspeler of eerste speler. De speler met de laagste waarde begint de actiefase. Hierna is de andere speler met de actiefase aan beurt. Na de actiefase mag de speler met het laagste openliggende fiche als eerste een fiche neerleggen en een nieuwe ronde starten. De fiches worden naast elkaar gelegd, zodat de spelers kunnen zien in welke ronde welk fiche is gespeeld en zo ook kan zien welk fiche een speler over heeft. De waarde van elk fiche geeft ook aan hoeveel provincies Karel de Grote maximaal mag doorreizen.

Actiefase:
Achtereenvolgens worden de volgende 3 acties uitgevoerd:
1) Een ridder (blokje) in het spel brengen;
2) Karel de Grote vooruit zetten;
3) Eigen voorraad aanvullen.

1) Een ridder (blokje) in het spel brengen;
De speler aan beurt kiest 3 blokjes uit zijn voorraad. Hij heeft de keuze om elk blokje of op zijn burchtplein of op een provincie naar keuze neer te zetten. Legt hij een blokje op zijn burchtplein, dan plaatst hij het blokje naast de cirkel met de overeenkomende kleur. Als hij van deze kleur meer blokjes dan zijn tegenstander bezit zet hij een houten cilinder op de cirkel. Hiermee geeft hij aan dat hij de controle op deze kleur uitoefent. Ook kan een speler een blokje op een provincie plaatsen. De provincie mag hij zelf uitkiezen, Karel de Grote hoeft hier niet te staan. Met het plaatsen van een blokje in een provincie versterkt hij zijn invloed op deze provincie.
2) Karel de Grote vooruit zetten;
De gele houten speelfiguur mag minstens 1 stap vooruit gezet worden over de provincies en maximaal zoveel stappen als het getallenfiche van de speler aangeeft. Als Karel op een provincie komt waar de speler de controle over de meerderheid aan blokjes heeft mag hij er een burcht plaatsen. Maar als de tegenstander er de meerderheid heeft, mag hij er een burcht plaatsen! Dit gebeurt ook als een speler op een provincie terecht komt waar de andere speler burchten heeft staan, maar waar hij nu de totale controle over deze provincie heeft verloren. De aanwezige burchten tellen hierbij als blokje mee! Verliest een speler zijn controle dan worden de burchten aan de speler teruggegeven en omgewisseld voor burchten van de speler die op dat moment de controle op de provincie uitoefent. Provincies kunnen ook regio’s worden. Dit gebeurt als er 2 provincies na elkaar aanwezig zijn met dezelfde kleur burchten. De speelbordelementen (provincies) worden dan aan elkaar gekoppeld. Dit gebeurt ook als er een provincie wordt overgenomen en er opeens meerder provincies met burchten van dezelfde kleur zijn.
3) Eigen voorraad aanvullen.
De speler werpt met 3 dobbelstenen en neemt de overeenkomende blokjes uit de voorraad. Hij legt ze in zijn algemene voorraad. Een kroon geldt weer als vrije keuze.

Nu is de volgende speler aan beurt en wordt er een nieuwe ronde gespeeld. De speler die het laagste getallenfiche neerlegde mag als eerste een nieuw getallenfiche neerleggen.

Het spel eindigt als een speler 10 burchten heeft kunnen bouwen in de provincies en regio’s, deze speler wint het spel. Ook eindigt het spel als er nog maar 4 regio’s over zijn. De speler die op dat moment de meeste burchten heeft gebouwd wint het spel.

Het spel is ook met 3 en 4 spelers speelbaar. Met 3 spelers wordt met 3 kleuren en 8 burchten per speler gespeeld. Dit spel is moeilijk, omdat je nu 2 spelers in de gaten moet houden en jezelf natuurlijk. Je moet met 3 spelers goed geconcentreerd zijn. Met 4 spelers speel je in teams. De teams spelen wel apart, maar met dezelfde kleur burchten. Dit is de spannendste versie van dit spel.
6) Pluspunten:
• Prachtige vormgeving
• Prima kwaliteit spel
• Duidelijke simpele regels
• Spannend
• Zeer tactisch
• Zeer goed speelbaar met 2 spelers
• Extra spannend met 4 spelers
• Korte speelduur
• Diepgang spelmechanisme met simpele regels
7) Minpunten:
• Duistere uitstraling voorzijde doos
• Geluksfactor bij dobbelen
• Langdurige start en snel eind
8) Samenvattend:
Carolus Magnus is een meerderhedenspel voor 2 t/m 4 spelers. In dit spel reist Karel de Grote door 15 provincies. In elke provincie bekijkt Karel welke burgers er zijn. Hij bekijkt of ze tot een adellijke familie behoren. Elke familie wordt namelijk door een speler gedomineerd. De speler die de meeste dominantie uitoefent op de burgers mag van Karel in deze provincie een burcht bouwen. Komen in naburige provincies dezelfde burchten voor dan koppelen deze provincies zich en maken ze er 1 regio van. Het kan ook voorkomen dat de burgers worden gedomineerd door de andere speler. Zeker als Karel een bezoekje komt doen in deze provincie of regio zijn er problemen. Alle burchten worden afgebroken en er worden nieuwe opgebouwd voor de andere speler, dus burchten met een andere kleur. Wie als eerste 10 burchten bouwt, of de meerderheid aan burchten heeft gebouwd als er nog maar 4 provincies/regio’s over zijn wint het spel.

Een speler heeft in het begin van het spel de beschikking over 7 burgers. Deze worden door middel van een geluksfactor met de dobbelstenen bepaald. Drie burgers worden hierna per speelbeurt op het burchtplein van een speler of in 1 of meerdere provincies geplaatst. Aan het einde van een ronde dobbelt de speler met 3 dobbelstenen en vult zijn voorraad aan tot 7 burgers. Het gaat hier vooral om geluk. Wie goed dobbelt, heeft meer burgers van een belangrijke kleur. Dit is een storend element van dit spel.

De spelers zijn niet om beurten aan de beurt. De spelers hebben 5 getallenfiches met 5 cijfers, van 1 t/m 5. Ze leggen na elkaar een fiche op tafel. In het begin is dit de startspeler die als eerste mag leggen, later is het de speler die als laatste het laagste fiche legde. De getallenfiches mogen niet met elkaar overeenkomen. Legt een speler dus een 3, dan mag de andere speler niet ook nog eens een 3 neerleggen. Hij moet dan kiezen om een 1 of 2 te spelen en als eerste aan de beurt te zijn, of een 4 of 5 te spelen en als laatste aan de beurt te zijn. Als eerste aan de beurt zijn moet soms, omdat een speler anders een provincie of regio van je inpikt. Je bepaalt eigenlijk welk getallenfiches je neer gaat leggen aan de hand van de situatie op de tafel. Soms is het handiger om als tweede speler een fiche neer te leggen, om bijvoorbeeld op een bepaalde provincie te kunnen komen met Karel, of Karel juist een provincie over te laten slaan.

Je bent in dit spel continu bezig met het bekijken van de spelsituatie. Aan de hand van de geluksfactor met het werpen van de dobbelstenen wordt de actuele situatie bepaald. Je bekijkt je mogelijkheden om burgers in te zetten of provincies of adellijke families over te nemen. Met 2 spelers lukt dit aardig, bij 3 of 4 spelers wordt dit toch vrij moeilijk. Dit is natuurlijk wel een uitdaging. Bij 2 spelers begint het spel langzaam doordat de spelers burgers moeten inzetten en de eerste burchten worden gebouwd. Dan volgt een aantal afwachtronden en uiteindelijk begint het gevecht om de regio’s. Dit gevecht is echter van korte duur en had voor mij wel wat langer mogen duren. Bij 2 spelers is het spel namelijk zo voorbij. Dit wordt wel wat anders als je met 3 of 4 spelers speelt. Bij 3 spelers moet je nog beter opletten en duurt de eindfase soms eindeloos. Bij 4 spelers moet je op je medespeler rekenen.

Carolus Magnus is denk ik 1 van de betere spelen aan de hand van mijn minst favoriete spellenauteur. Ik moet wel zeggen dat ik enorm veel plezier aan dit spel beleef. Het is met verschillende spelersaantallen steeds verrassend. Bij 2 spelers is het vooral een mix van tactiek, logisch denken en geluk. Bij 3 spelers is het geluk het minst. Bij 4 spelers laat je het lot toch wel voor je bepalen. Ik prefereer dus 3 spelers. Een prachtig spel met enorme diepgang, maar wat soms echt te snel is afgelopen.

Waardering: 79 punten = 8.

9) Tips:

• Een blokje plaatsen op een provincie is riskant, als je later de controle over dit kleur blokje verliest.
• Elk geplaatst blokje op een provincie is er 1 minder op je burchtplein.
• Bij 4 spelers: Als 1 speler van een team een kleur domineert, mag de andere speler de blokjes van deze kleur alleen in de provincies plaatsen.

Terug naar beginpagina