Truusentruus.nl recensie van het spel: Bizon
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (7.0)  
   
Auteur : Wolfgang Kramer
/ Michael Kiesling
Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : Phalanx Games Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2006 Talen : Nederlands en Duits
Leeftijd vanaf : 10 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 90 minuten Prijs : ca. 25 Euro
 
1) Introductie:
In Bizon neemt iedere speler de rol in van opperhoofd van een indianenstam. Ze zoeken naar de beste jacht- en prairiegebieden. De indianen jagen op bizons, vissen en kalkoenen. Deze hebben ze nodig om nog meer gebieden te bezoeken of om deze op de markt om te ruilen tegen nieuwe kano’s en tenten.
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:

• 21 gebiedstegels
• 44 houten blokjes, 11 stuks in 4 spelerskleuren (rood, blauw, geel en groen)
• 24 tentfiches, 6 stuks met stippen in 4 spelerskleuren
• 24 kanofiches, 6 stuks met stippen in 4 spelerskleuren
• 16 witte houten actieblokjes
• 4 overzichtstabellen
• 1 totempaalfiche
• 1 spelregelboekje
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
Bizon heeft een prachtige vormgeving. Het doosje heeft dezelfde vorm als meerdere spellen in de serie van Phalanx. Het doosje heeft een handig formaat. De voorzijde van de doos laat een prachtige afbeelding van een prairie zien waar bizons grazen en een indiaan op afstand toekijkt. Het tafereel speelt zich af in het wilde westen. Op de achterzijde van de doos staat een prima afbeelding van een spelsituatie. Er is veel aandacht besteed aan de vormgeving. Ook het spelmateriaal is prima. Het heeft dezelfde prachtige vormgeving als de doos. De aparte vorm van de gebiedstegels geven het spel een aparte uitstraling. Het gebruikte materiaal is van een prima kwaliteit.

De 21 gebiedstegels hebben een aparte vorm. Het is een soort zeshoek, maar dan met rondingen. Elke tegel heeft 3 velden: prairie (groen), rivier (blauw) en berg (bruin). De rivier scheidt beiden andere velden in tweeën. Op elke tegel is een combinatie van 3 dieren afgebeeld. Soms zijn er 3 vissen, bizons of kalkoenen, maar dit kan ook een combinatie van de 3 soorten zijn. De tegels worden in verloop van het spel aan elkaar geplaatst, waardoor grote gebieden van een soort veld ontstaan.

Elke speler heeft een set van 6 tent- en kanofiches. Elke tent en kano heeft 1 t/m 4 stippen op het fiche aangegeven. Deze stippen hebben de kleuren van de spelers. Elke speler heeft 2 kano’s met 1 stip, 2 kano’s met 2 stippen, 1 kano met 3 stippen en 1 kano met 4 stippen. Dezelfde samenstelling geldt ook voor de tenten. Het aantal stippen geeft de invloed op een bepaald gebied aan. Hoe meer stippen hoe groter de invloed.

Voor iedere speler is er een overzichtstabel. Hierop worden de 3 diersoorten bijgehouden. Er zijn 3 rijen voor elke diersoort en 15 kolommen om de punten met een houten blokje op bij te houden. Ook staan linksonder de kosten voor de aanschaf van nieuwe indianen, tenten of kano’s. Hiernaast staan de kosten voor de verschillende acties. Zo moet je meer betalen als je met meerdere indianen een actie wilt uitvoeren. Aan de rechteronderzijde staan de 6 verschillende acties afgebeeld. Deze acties worden door middel van de witte houten blokjes bijgehouden. Een blokje wordt op een actieveld geplaatst als deze uitgevoerd wordt.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels van Bizon zijn duidelijk en goed leesbaar. Ze zijn niet moeilijk en je hebt ze binnen 30 minuten gelezen. Door middel van afbeeldingen en voorbeelden worden de regels verduidelijkt. Het vergt dan ook niet zo veel moeite de regels aan anderen uit te leggen. Het enige waar extra aandacht aan besteed dient te worden zijn de waarderingen. Je moet even goed uitleggen hoeveel punten je kunt scoren.

Voorbereiding:
Elke speler kiest een kleur en neemt zijn indianen, tenten en kano’s en overzichtstabel. Hij zet 3 indianen op veld “10” van ieder dierenschaal op de overzichtstabel. Hij neemt ook 4 indianen, 1 tent met 1 stip, 1 tent met 2 stippen, 1 kano met 1 stip en 1 kano met 2 stippen in zijn voorraad. Het resterende materiaal legt hij apart, deze kan hij later aanschaffen. Tevens neemt iedere speler 4 witte actieblokjes.

Er zijn 3 startgebiedstegels. Deze zijn te herkennen aan het totemsymbool. De 3 tegels worden aan elkaar in het midden van de tafel gelegd. Bij 2 spelers worden er 6, bij 3 spelers 3 en bij 4 spelers 2 gebiedstegels terug in de doos gelegd. De overige tegels worden geschud en als verdekte stapel neergelegd. De jongste speler krijgt de totempaal en is hiermee startspeler.
5) Spelverloop:
Bizon verloopt over 6 (2 spelers), 5 (3 spelers) of 4 (4 spelers) ronden. Iedere ronde heeft 4 fasen. Iedere fase wordt eerst door elke speler doorlopen, voordat een volgende fase begint:

1) Startspeler bepalen;
2) Gebiedstegels nemen;
3) 4 acties uitvoeren;
4) Waardering.

1) Startspeler bepalen
In de eerste ronde is de startspeler al bepaald (jongste speler). In de tweede en volgende ronde schuift de startspeler door naar de speler die links van de startspeler zit.

2) Gebiedstegels nemen
Beginnend met de startspeler neemt elke speler 1 gebiedstegel van de verdekte stapel. Hij bekijkt deze en legt hem gesloten voor zich neer, zodat de andere spelers de tegel niet zien.

3) 4 acties uitvoeren
De spelers spelen om beurten 1 actie. De startspeler begint. De spelers hebben de keuze uit 6 verschillende acties, waarvan ze er dus 4 kunnen uitvoeren. Bij het uitvoeren van elke actie wordt een wit actieblokje op het actieveld geplaatst. Elke veld mag maar 1 blokje hebben en dit betekend dus dat elke afzonderlijke actie maar 1 keer uitgevoerd mag worden in een ronde. Als een speler een actie kiest, moet hij melden met hoeveel indianen hij deze actie gaat uitvoeren. De kosten hiervoor worden op de dierenrij op de overzichtstabel bijgehouden.

De 6 verschillende acties zijn:
a. Gebiedstegel aanleggen en indianen inzetten;
b. Tent opzetten of vergroten;
c. Kano bouwen of vergroten;
d. Samenkomst van indianen;
e. Indianen 1 veld verder verplaatsen;
f. Indianen 1 t/m 3 velden verder verplaatsen.

a) Gebiedstegel aanleggen en indianen inzetten;
Deze actie is verplicht tijdens een speelbeurt. Een speler neemt zijn gebiedstegel en plaatst deze aan een reeds liggende tegel aan. Daarna zet hij 0 t/m 5 indianen in op deze tegel. Hij heeft de keuze uit de 3 velden op de tegel. Hij mag de indianen echter maar op 1 veld plaatsen, dus op de rivier, op de berg of op de prairie. Aaneenliggende tegels met dezelfde velden vormen een gebied. De kosten worden op de overzichtstabel bijgehouden.

b) Tent opzetten of vergroten
Tenten kunnen alleen maar geplaatst worden op de velden berg of prairie. De tent wordt ingewisseld tegen indianen die zich samen op 1 veld bevinden. Het aantal stippen op een tent geeft aan hoeveel indianen teruggenomen moeten worden. De tent wordt geplaatst en de blokjes komen in de voorraad van de speler. De geplaatste tent moet wel uit de voorraad van een speler komen. Een tent kan ook vergroot worden. Hiertoe moet naast een reeds geplaatste tent 1 of meerdere indianen staan. De indianen worden ingewisseld en de tent wordt met het aantal indianen aan stippen vergroot. De nieuwe tent moet wel uit de voorraad van een speler komen. De indianen en de ingewisselde tent gaan terug naar de voorraad van een speler.

c) Kano bouwen of vergroten
Deze actie is gelijk aan de actie tent opzetten of vergroten. Alleen wordt deze dan met kano’s uitgevoerd.

d) Samenkomst van indianen
Bij deze actie worden tot 5 indianen teruggeroepen en gegroepeerd op een veld waar 1 of meerdere indianen staan. Het aantal indianen dat wordt teruggeroepen komt overeen met de kosten.

e) Indianen 1 veld verder verplaatsen
Met deze actie kan een speler 1 t/m 5 indianen 1 veld verder verplaatsen. Met verder verplaatsten wordt bedoeld dat een speler bijvoorbeeld een indiaan van een rivier naar een aanliggende prairie verplaatst. Op het aankomende veld mogen geen tenten, kano’s of indianen van een andere speler staan.

f) Indianen 1 t/m 3 velden verder verplaatsen
Werkt eigenlijk hetzelfde als vorige actie, maar dan mag elke verplaatste indiaan i.p.v. 1 veld tot maximaal 3 velden verplaatst worden.

Een speler kan er ook voor kiezen om een actie over te slaan. Hij mag hiervoor 1 dier op zijn overzichtstabel 1 veld verder plaatsen.

Naast de acties kan een speler altijd uit de algemene voorraad indianen, tenten en kano’s kopen tegen de geldende kosten. Ook kan een speler altijd 3 dieren tegen 1 dier ruilen tijdens zijn beurt.

Waardering:
Aan het einde van de 4 acties van de spelers volgt een waardering. Per gebied wordt er gekeken wie er het best voor staat. Je moet het zo zien dat een tent of kano met 4 stippen sterker is dan een tent of kano met 3 stippen.

Wie in een gebied (aaneengesloten velden) de hoogste rang heeft krijgt zo veel aanwezige dieren als in het gebied staan afgebeeld. Bij prairies zijn dit bizons, bij bergen kalkoenen en bij rivieren vissen. Zijn er meerdere spelers met de hoogste rang dan krijgen ze beiden de helft van de aanwezig dieren en vervalt de tweede rang.

Wie in een gebied de tweede rang heeft krijgt de helft van de aanwezige diersoort. Bij gelijke stand krijgen de spelers alleen de dieren op de velden waar ze indianen, tenten of kano’s hebben staan.

Wie in een gebied de derde of vierde rang heeft krijgt alleen de dieren op de velden waar ze indianen, tenten of kano’s hebben staan.

Speleinde en slotwaardering:
Het spel eindigt aan het einde van de ronde waarin spelers de laatste gebiedstegels van de verdekte stapel hebben genomen. Er volgt een slotwaardering, die gelijk is aan een gewone waardering, echter worden alle dieren op de overzichtstabellen eerst op “0” gezet. Wie na deze waardering de meeste dieren heeft wint. Bij gelijke stand wint de speler waarbij zijn laagste dier hoger is dan het laagste dier van zijn tegenstander. Dus 6 vissen wint van 5 bizons, als deze de laagste waarde hebben van alle dieren op de overzichtstabellen van de spelers.
6) Pluspunten:
• Prachtige vormgeving
• Handig formaat doos
• Prima spelmateriaal
• Aparte vorm tegels
• Duidelijke en goed leesbare spelregels
• Korte speelduur
• Makkelijk aan anderen uit te leggen
• Hoog tactische factor
• Geen geluksfactor
7) Minpunten:
• Op de overzichtstabellen lijken de kalkoenen niet op kalkoenen.
• Nadeel van de eerste startspeler t.o.v. de andere spelers
• Lijkt in alle opzichten veel op Carcassonne “jagers en verzamelaars”.
8) Samenvattend:
Bizon is een ontdekking van de makers van o.a. Tikal, Java, Mexica en Torres. Je vindt van deze spellen enkele elementen terug in dit spel. Onder andere het plaatsen en leggen van de tegels komt uit Tikal. Ook het verbruiken van actiepunten kennen we uit deze spellen. Verder is er door de makers gekeken naar een specifiek spel dat niet van hun hand is. Dit is Carcassonne Jagers en Verzamelaars. Uit dit spel zijn de samenstelling van de tegels afgekeken. Ook hier zijn gebieden met rivieren en dieren.

Bizon is een meerderhedenspel. De spelers kruipen in de rol van opperhoofd en laten hun stam de gebieden van dit spel verkennen op zoek naar dieren. Er zijn 3 soorten gebieden: prairie waar bizons leven, rivieren waar vis zwemt en bergen waar kalkoenen zich bevinden. De opperhoofden laten de stamleden in de grote aaneengesloten gebieden waar veel dieren zich bevingen, tenten opbouwen. Want de stam die de grootste tent in een gebied heeft, heeft de controle over alle dieren in dit gebied. Zo geldt dit ook voor de rivieren. Op een lange rivier met veel vis wordt de controle over de vis uitgeoefend door de stam met de grootste kano.

Tijdens het spel plaatsen de spelers nieuwe tegels. Hierdoor wordt het gebied steeds groter. Telkens als ze een tegel plaatsen worden er ook indianen op de tegel geplaatst. De indianen kunnen later ingewisseld worden door tenten of kano’s. In een gebied kunnen meerdere stammen staan. De stam met de grootste kano of tent heeft het natuurlijk voor het zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat de stam die de op 1 na grootste is niet iets kan betekenen. Dit geldt ook voor de derde en vierde stam. Deze stammen kunnen namelijk ook punten scoren.

De punten worden op een tabel bijgehouden. Deze worden in bizons, kalkoenen en vissen uitgedrukt. Spelers kopen dan ook tenten en kano’s en ruilen daarvoor in de plaats hun dieren.

De spelers kunnen in dit spel ook indianen verplaatsen. Zo kun je ze in nieuwe gebieden zetten en hier proberen de controle te winnen over de dieren. De spelers zijn echter beperkt in hun keuze, omdat ze elke ronde ook punten moeten scoren en zo weer nieuwe onderdelen kunnen aanschaffen.

Bizon is tegels leggen, versterkingen plaatsen en plaatsen zoeken waar je veel punten kunt scoren. Bizon is hierin niet uniek. Leuke aan Bizon is dat je met actiestenen werkt en dat je mag verplaatsen en kan uitbreiden. De speler die het beste inzicht heeft en in zijn hoofd kan berekenen wat de actuele stand is en wie er op winst staat heeft een voordeel. De startspeler heeft echter altijd een nadeel. Hij ziet de beste plekken na zijn beurt verdwijnen. Zeker in de laatste ronde is dit een ramp. Als je met spelers met gelijke sterkte speelt is de laatste speler van dit spel meestal de winnaar, wat wel jammer is. Eigenlijk moet je niet al te veel nadenken en het lot zijn gang laten gaan…..

Waardering: 72 punten = 7.

9) Tips:

Commentaar van anderen :

Terug naar beginpagina

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /var/www/vhosts/truusentruus.nl/httpdocs/recensie/recensie405.php on line 279