Truusentruus.nl recensie van het spel: La Citta
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (9.0)  
   
Auteur : Gerd Fenchel Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : 999 Games Maximum aantal spelers : 5
Jaar van uitgave : 2000 Talen : Nederlands
Leeftijd vanaf : 12 jaar Nog verkrijgbaar? : nee
Speelduur : 150 minuten Prijs : ca. 35 Euro
 
1) Introductie:
La Citta, de stad, staat symbool voor de bloei van Italië ten tijde van de renaissance. Machtige vorsten proberen hun steden door de bouw van stijlvolle scholen, universiteiten, kathedralen, badhuizen en bronnen aantrekkelijker te maken voor hun onderdanen. Ze hopen er bovenal op, de burgerij van aangrenzende steden aan te trekken. Onderlinge wedijver tussen de stadstaten is groot, en het is altijd onzeker, wat straks de voorkeur van het volk zal zijn. Wil men scholing of schone kunsten? Of wordt het de gezondheidszorg? Wie de wensen van zijn onderdanen goed inschat, zal nieuwe inwoners aantrekken. Als dat lukt, is er meer voedsel nodig. Maar zijn er genoeg boerderijen gebouwd? Wie uiteindelijk de meeste burgers in zijn steden heeft, wint het spel.
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:


• 1 speelbord
• 141 gebouwenfiches
• 150 plastic poppetjes (burgers)
• 22 landschaptegels
• 32 goudstukken
• 65 voedselfiches
• 74 kaarten
• 5 overzichtskaarten
• 1 startspelerfiche
• 1 spelregelboekje
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
La Citta heeft een prachtige vormgeving. Het spel is een genot voor het oog. De uitgever heeft zeer zijn best gedaan om van La Citta een prachtig, goed aanziend en aantrekkelijk spel te maken. Dit geldt voor de doos en het spelmateriaal. Het spelmateriaal is van een goede kwaliteit en voldoet prima voor het spel. De doos is van een iets mindere kwaliteit.

Het speelbord laat een gebied van bovenaf zien. Er is een wirwar van zeshoeken waarop spelers steden en gebouwen gaan bouwen. Ook zijn er 22 velden waar de landschaptegels op geplaatst gaan worden. Ook zie je aan de buitenrand van het gebied verschillende grondsoorten liggen. Aan de linkerzijde van het bord ligt een veld met 7 plaatsen voor politieke kaarten. Aan de rechterzijde ligt een veld met 4 plaatsen voor de “stem van het volk”.

De 141 gebouwenfiches hebben 2 zijden. Er zijn 11 soorten gebouwen. De fiches zijn onderverdeelt in:

• 40 x boerderij (voorzijde) / steengroeve (achterzijde);
• 16 x marktplein;
• 20 x palazzo (voorzijde) / ziekenhuis (achterzijde);
• 15 x standbeeld (voorzijde) / kathedraal (achterzijde);
• 15 x klooster (voorzijde) / universiteit (achterzijde);
• 15 x bron (voorzijde) / badhuis (achterzijde);
• 20 x Castellos, 4 stuks per speler.

Sommige gebouwenfiches hebben bogen. Deze bogen geven de aantrekkingspunten aan.

De 22 landschaptegels zijn verdeeld in: 14 x landbouw, 3 x gebergte en 5 x water. De landbouwtegels hebben 1 t/m 3 graansymbolen aangegeven. Deze symbolen geven het aantal voedselfiches aan die hier geproduceerd worden.

Van de 150 plastic burgers zijn er 130 grijs. Deze zijn neutraal. Ook zijn er per speler 4 burgers in zijn eigen kleur.

De 74 kaarten zijn verdeelt in: 15 actiekaarten (3 per speler), 32 politieke kaarten en 27 kaarten “stem van het volk”. De verschillende acties worden in de samenvatting uitgelegd.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels van La Citta zijn vrij pittig. Ze zijn echter begrijpelijk en goed leesbaar. Je hebt toch ruim een uur nodig om de regels te lezen en te begrijpen. Het vergt eigenlijk niet zo veel moeite om de regels aan anderen uit te leggen. Uitzonderingen en belangrijke regels volgen in het spel. Je moet ze tijdens het spel vanzelf weer opzoeken.

Voorbereiding:
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. De gebouwenfiches worden op soort gesorteerd. Elke speler neemt zijn 4 Castellos, burgers, actiekaarten en 1 goudstuk. Het resterende materiaal komt naast het speelbord. De politieke kaarten worden geschud en als verdekte stapel aan de linkerkant van het speelbord geplaatst. De bovenste 7 kaarten worden open op de vakken gelegd. De kaarten met “stem van het volk” worden verdekt aan de rechterzijde van het speelbord geplaatst.

Er is een standaardopbouw en variabele opbouw. De standaardopbouw van het speelbord staat in de regels aangegeven. Bij de opbouw worden de landschaptegels en 2 Castellos van de spelers geplaatst. Hierna worden gelijk voedselfiches vergeven en op elke Castello worden 3 grijze burgers geplaatst.
5) Spelverloop:
Het doel van het spel is om na 6 jaren (speelrondes) de meeste punten te hebben bemachtigd.

Elk jaar bestaat uit 8 fasen:

1) Startspelerwissel
2) Stem van het volk uitleggen
3) Inkomsten
4) Bevolkingsgroei
5) Vijf politieke ronden
6) De stem van het volk
7) Migratie
8) Voedselvoorziening

1) Startspelerwissel
De startspeler in de eerste ronde wordt bepaald. In een volgende ronde is de linkerspeler de startspeler.

2) Stem van het volk uitleggen
Van de bovenste 4 kaarten wordt 1 kaart open neergelegd. De andere 3 kaarten worden hier gesloten naast gelegd.

3) Inkomsten
Elke speler die een steengroeve heeft krijgt 1 goudstuk. Ligt een steengroeve aan 2 gebergten, dan levert deze steengroeve 2 goudstukken op.

4) Bevolkingsgroei
Op elke Castello wordt 1 extra burger geplaatst. Dit is mits de aan de volgende voorwaarde wordt voldaan. Op een Castello zonder markplein en bron of badhuis mogen over de gehele stad waar deze Castello in staat 5 burgers staan. Een Castello met een markt biedt plaats voor maximaal 8 burgers in deze stad. En een Castello met een marktplein en een bron of badhuis heeft geen grens.

5) Vijf politieke ronden
De spelers komen om beurten aan de beurt. Ze kunnen in hun beurt 1 van hun actiekaarten uitspelen of een open politieke kaart pakken en hiermee hun actie uitvoeren. Als een speler een kaart heeft gespeeld en zijn actie heeft uitgevoerd draait hij deze kaart om. Je kunt dan zien hoeveel acties een speler heeft gehad. De actiekaarten hebben 3 acties:

a) 2 goudstukken nemen uit de voorraad
b) Een nieuwe stad bouwen (afstandsregel = minimaal 3 lege velden tussen steden)
c) Bouw een klein gebouw (boerderij, steengroeve, klooster, standbeeld of marktplein). Een boerderij levert voedsel op, een steengroeve een goudstuk, klooster 1 aantrekkingspunt scholing, standbeeld 1 aantrekkingspunt cultuur en marktplein zorg voor meer burgers in een stad. Bij een marktplein krijgt de speler gelijk 1 burger uit zijn voorraad, die hij op deze tegel plaatst. Ook kan de speler een bron plaatsen. Deze dient echter aan een landschaptegel met water geplaatst te worden. De bron levert de speler 1 aantrekkingspunt gezondheid op. De geplaatste tegels moeten aan de stad liggen. Uit de castello wordt 1 burger op de nieuwe tegel geplaatst.

De politieke kaarten hebben de volgende acties:

a) Beroemde architect: 1 goudstuk voor een klein gebouw, 2 voor een middelgroot gebouw en 4 goudstukken voor een groot gebouw te plaatsen.
b) Brood en spelen: Zet een burger van jouw kleur op een gebouw. Aan het einde van een ronde geeft de burger 1 extra aantrekkingspunt voor dit gebouw op. Voor 2 burgers betaal je 2 goudstukken en voor 3 burgers betaal je 5 goudstukken.
c) Gouden tijden: Extra burgers uit de voorraad op je castello plaatsen, mits dit kan. 1 burger -> 0 goudstukken, 2 -> 2, en 3 -> 45 goudstukken.
d) Goede oogst: Verdubbel de productie van een boerderij voor 1 jaar. Hierbij wordt een burger in kleur op een boerderij geplaatst.
e) Sympathie van het volk: Je mag 2 dichte kaarten bekijken met “stem van het volk”. Voor 2 goudstukken mag je ze alle 3 bekijken.
f) Gebouwen: middelgrote en grote gebouwen kunnen tegen de aangeven goudstukken worden gebouwd.

6) Stem van het volk
Alle kaarten met stem van het volk worden open gedraaid. De meest voorkomende kleur is de voorkeur van het volk. Dit kunnen ook 2 kleuren zijn.

7) Migratie
Tussen steden van dezelfde speler vindt geen migratie plaatst. Als 2 steden minder dan 3 velden uit elkaar liggen, volgt eventueel en migratie. Als buursteden meer bogen hebben in de kleur van de voorkeur van de “stem van het volk” verhuist 1 burger uit de naburige stad die minder bogen heeft naar deze stad. Dit kan alleen als er plek is. Als er gebouwen overblijven zonder burgers worden deze afgebroken.

8) Voedselvoorziening
De speler moet net zoveel voedselfiches hebben als burgers in zijn steden. Is er een overschot, dan worden de burgers verwijderd en eventueel gebouwen afgebroken. Straf is dat je 1 kaart minder mag spelen bij de politieke ronden.4 in plaats van 5 acties!

Einde van een jaar
De kaarten stem van het volk worden afgelegd. Alle uitgespeelde politieke kaarten worden op een aflegstapel gelegd. De 3 actiekaarten worden omgedraaid. Gekleurde burgers worden van het bord genomen en in de voorraad van de spelers geplaatst. In het 6e jaar is de kaart “goede oogst” niet speelbaar.

Eind van het spel
Het spel eindigt dus na 6 jaren. Van de kaarten “stem van het volk” zijn er nog maar 3 over. Nu volgt een puntentelling:

• 1 punt voor elke burger
• 3 punten voor steden met alle 3 voorkeuren
• 5 minpunten voor het niet genoeg hebben van voedsel voor zijn burgers in het laatste jaar.

De speler met de meeste punten wint het spel. Bij gelijke stand wint de speler met de meeste goudstukken.
6) Pluspunten:
• Prachtige vormgeving
• Prima spelmateriaal
• Met alle spelersaantallen prima speelbaar
• Strategisch en tactisch
• Goed doordacht en werkend spelmechanisme
• Lage geluksfactor
• Goed begrijpbare, duidelijke maar lange spelregels.
7) Minpunten:
• Veel spelregels
• Kwaliteit doos
• Lange speelduur
• Op een gegeven moment liggen er alleen slechte politieke kaarten. Deze zouden ingewisseld moeten worden als ze langer dan een aantal ronden liggen.
8) Samenvattend:
La Citta is op het moment van schrijven alweer 12 jaar oud. Ik heb het spel diverse malen gespeeld en was er nooit aan toe gekomen om het spel te recenseren. Jammer, want ik was eigenlijk vergeten dat er een juweeltje in de kast lag.

In dit spel bouwen spelers steden op het speelbord. Beginnend met 2 steden, proberen de spelers door het plaatsen van gebouwen hun steden uit te breiden. Op een beginnende stad staan 3 inwoners. Per gebouw dat aan de stad wordt gebouwd komt er een inwoner bij. Ook elke speelbeurt (jaar) komt er een inwoner bij. Een stad uitbreiden is nog niet zo makkelijk. Een normale stad kan maar 5 inwoners bevatten. Dit totdat een speler een marktplein bouwt en de stad uitgebreid kan worden tot 8 inwoners. Bouwt een speler ten slotte nog een bron of badhuis, dan is er geen beperking meer voor deze stad en kunnen er onbeperkt inwoners in vertoeven. Er zijn echter een aantal problemen. De inwoners in de stad dienen te worden voorzien van voedsel. Voedsel komt van boerderijen die de spelers tijdens het spel bouwen. Deze leveren voedselfiches op. Per bewoner dient er een voedselfiche geproduceerd te worden. Is dit niet het geval, dan moet de speler een inwoner of meerdere inwoners uit zijn stad halen. Het kan zijn dat hierdoor gebouwen worden gesloopt. Ten tweede is er de “stem van het volk”. Per jaar roept de bevolking een voorkeur uit waar zij op dat moment de meeste belangstelling voor hebben. Er zijn 4 voorkeuren die worden vertegenwoordigd door gebouwen met kleuren. Worden 2 steden dicht tegen elkaar aan gebouwd en is er in de naburige stad meer aantrekkingskracht van de voorkeur, dus meer gebouwen in de kleur met de stem van het volk, dan verhuizen inwoners naar deze stad. Ook hier kunnen in de vertrekkende stad gebouwen worden afgebroken.

Er zijn verschillende gebouwen die een speler kan bouwen. De juiste afweging dient gemaakt te worden tijdens het bouwen. Spelers willen namelijk geen hongersnood, inwoners ver liezen of gebouwen afbreken. Het is dus telkens goed kijken wie wat bouwt en waar. De steden van alle spelers dienen dus goed in de gaten gehouden te worden.

Tijdens een speelbeurt hebben de spelers verschillende acties als keuze. Ze kunnen goud nemen, een nieuwe stad bouwen en een klein gebouw neerzetten. Dit zijn de standaard acties van een speler. Met de politieke kaarten hebben de spelers meer macht. Ze kunnen hiermee goedkoop grote gebouwen bouwen, inwoners inzetten, de voorkeur in een stad verhogen, dubbel oogsten en stiekem bekijken wat de stem van het volk zal worden.

La Citta is ongelofelijk goed gebalanceerd. Het spelsysteem werkt perfect, waarbij alle spelers dezelfde opties hebben. Je bent als speler helemaal in de ban van dit spel. Dit omdat je goed op je eigen steden en op de steden van anderen dient te letten. Ook moet je telkens je opties afwegen. Steden dienen gelijkmatig te worden opgebouwd om zo groter en sterker te worden.

Een prachtig spel met een goed werkend spelsysteem, spanning, evenwicht en een genot om te spelen.

Waardering: 92 punten = 9.

9) Tips:

• Bekijk elk beurt goed je opties
• Let op steden van anderen
• Let op wat de stem van het volk zal doen en welke gebouwen je dient te bezitten

Commentaar van anderen :

Naam:
Johan
Commentaar:
Prachtig spel dat weldoordacht de realiteit weerspiegelt: voedsel primeert, steden willen/moeten groeien maar het volk heeft ook haar inspraak! Conflicten zijn noodzakelijk en de tijd dringt!
9

Terug naar beginpagina

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /var/www/vhosts/truusentruus.nl/httpdocs/recensie/recensie405.php on line 279