Truusentruus.nl recensie van het spel: Fortuna
Recensie door : Martijn van der Vlag  
Beoordelingscijfer : (7.0)  
   
Auteur : Michael Rieneck
/ Stefan Stadler
Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : The Game Master Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2011 Talen : Nederlands
Leeftijd vanaf : 10 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 60 minuten Prijs : ca. 35 Euro
 
1) Introductie:
Vele wegen leiden naar Rome!

2-4 ambitieuze Romeinen verlaten hun dorp en reizen vanuit hun thuisprovincie naar het centrum van het machtige Romeinse Rijk: Rome. Op zoek naar welvaart en geluk. Maar er zijn vele manieren om je levensdoel te bereiken. Slijt je jouw dagen als een hardwerkende landarbeider die zijn geluk in een huwelijk vindt? Of leer je het vak snel en maak je veel geld met de handel in graan en wijn? Koop daarmee een leger van Centurions of vind genoeg Vestaalse Maagden die bereid zijn voor jou de Romeinse Goden te bedienen. De keizer zal je belonen voor je inzet, maar zonder de steun van de inwoners van Rome zul je niet overwinnen. Er zijn vele wegen naar het geluk, Welke weg kies jij?
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:


1 speelbord
4 spelregelboekjes
4 speloverzichten
4 speelfiguren
12 schijfjes/markers
9 dobbelstenen
4 provincieborden
15 eenheden water (blauw)
15 eenheden graan (geel)
15 eenheden wijn (rood)
12 Vestaalse Maagden (wit)
12 Centurions (zwart)
12 actiekaarten
6 gunstkaarten
12 gebouwkaarten
26 privilegekaarten
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
De cover op de doos is wonderschoon en geeft duidelijk de sfeer van het spel weer. Het speelmateriaal is stevig, netjes en duidelijk en je waant je dan ook echt in Rome.
De vorm van de spelregels zijn van mindere kwaliteit en zullen grondig doorgelezen moeten worden om te kunnen spelen.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
Elke speler kiest een zijde van het speelbord en de bijbehorende spelerskleur. Geef de spelers ieder:
 een provinciebord in de zelfde kleur als de zijde van het speelbord die de speler gekozen heeft
 1 graan (geel blokje) en zet deze in zijn eigen graanveld op het provinciebord en de rest van het graan op het graanveld van het speelbord.
 1 water (blauw blokje) en zet deze in zijn eigen waterreservoir op het provinciebord en de rest van het water op het meer van het speelbord.
 1 wijn (rood blokje) en zet deze in zijn eigen wijngaard op het provinciebord en de rest van het wijn in de wijngaard van het speelbord.
 1 dobbelsteen en plaatst deze op de onderste afbeelding van een dobbelsteen op het provinciebord en de rest naast het speelbord.
 1 maagd en zet deze op positie "1" op het provinciebord
 1 Centurion en zet deze op positie "1"op het provinciebord.

Daarna zet elke speler zijn spelfiguur op het pad naar Rome in het dorp voor zich (positie "0" op het spoor naar Rome);

Elke speler krijgt drie schijfjes in zijn eigen kleur en zet:
 de eerste op het geldspoor op positie "5" en geeft hiermee aan dat elke speler met 5 geld begint.
 de tweede aan de rechterzijde van het provinciebord op "de ringen". Dit geeft aan dat de speler nog niet getrouwd is.
 de derde schijf van alle spelers worden bij elkaar gedaan en hiermee wordt een startspeler geloot.

Geef nu de startspeler de startspeler kaart (met de afbeelding van de cover van Fortuna); hij legt deze kaart in 1 van de drie vakken aan zijn zijde voor zich open;
 Schud de 11 resterende actiekaarten en leg deze willekeurig aan de 4 zijden van het speelbord, zodat aan elke zijde 3 actiekaarten liggen.
 Sorteer de gebouwkaarten in 4 categorieen: bij 4 spelers worden alle gebouwkaarten gebruikt en bij 2 tot 3 spelers wordt van elke categorie 1 kaart teruggelegd in de doos, die wordt niet gebruikt in het spel. Maak 4 open stapels gebouwkaarten.
 Neem de privilegekaarten: bij 2-3 spelers worden de 4 privilegekaarten met hierop de 4 pionnen uit het spel genomen en in de doos teruggelegd; bij 4 spelers worden alle privilegekaarten gebruikt; schud hierna de privilegekaarten en maak er een gedekte stapel van die naast het speelbord wordt gelegd.

Er is tevens een gevorderde verdeling van de actiekaarten beschreven waarbij iedere speler om de beurt een actiekaart kiest uit het totale aanbod.

Elke speler kiest nu 1 van de drie actiekaarten voor zich en draait deze om. Deze kaart ligt dan gesloten voor de speler en is als het ware gereserveerd.
5) Spelverloop:
Alle spelers doorlopen om de beurt de volgende vijf spelfasen, in de volgorde van de positie op het startspelers schema:

1. Water aanvullen
2. Actiekaart kiezer, uitvoeren en uitwisselen
3. Inzetten van militaire macht
4. In de gunst van de keizer komen
5. Privilege verkrijgen

De beurtvolgorde wordt bepaald allereerst aan de hand van de startspelerkaart (actiekaart). De speler waarbij de startspelerkaart ligt is automatisch startspeler, daarna diegene met het meeste geld waarbij bij gelijkstand de volgorde afhankelijk van de startspeler ertoe doet (met de klok mee bepaald).

Water aanvullen
Indien je de gebouwkaart Aquaduct hebt aan het begin van je beurt (niet mogelijk in de eerste ronde) dan leg je een blokje op de kaart indien deze niet bezet is. Er kan maar 1 water blokje op je aquaduct liggen.

Actiekaart kiezen, uitvoeren en uitwisselen
1. Draai de gedekte kaart open.
2. Kies een kaart die je wilt uitwisselen.
3. Draai de verkregen kaart naar de gedekte kant.
4. Voer de actie van de kaart eventueel uit (dit is niet verplicht).

Je mag niet ruilen met een gedekte kaart van een andere speler en je hoeft ook niet de zojuist omgedraaide gedekte kaart van jezelf te spelen, je blijft namelijk altijd keus houden uit alle drie de kaarten mits ongedekte kaarten niet inmiddels geruild zijn door andere spelers. Je hoeft de kaart niet uit te voeren zelfs als je dit kunt maar je moet een kaart ruilen.

Limitaties zijn er met betrekking tot graan, water en wijn niet alleen is het niet mogelijk meer dan 20 geld te verkrijgen voor het graan en wijn wat je verkoopt. Je kunt niet meer dan 3 dobbelstenen, Centurions en maagden bezitten.

Inzetten van militaire macht
Na je reguliere beurt mag je door 1 Centurion in te zetten 1 van de twee open kaarten activeren. De Centurion gaat naar de algemene voorraad. Deze kaart blijft wel voor je liggen en moet niet geruild worden.

In de gunst van de keizer komen
Vervolgens gooi je met de dobbelstenen (minimaal 1 en maximaal 3) waarbij het aantal ogen bepaald tot welk gunstveld je gebruik kunt maken.

De gunstvelden zijn:
 waterlevering, wat je 1 stap oplevert per water met een maximum van 1 water.
 Wijn en graan, wat je 1 stap oplevert per wijn/graan met een maximum van twee.
 Gevecht, wat je 1-3 stappen oplevert naar gelang het aantal Centurions die je inlevert.
 Voor veld 5 mag je 1 stap zetten als je getrouwd bent. Heb je daarbij nog de gebouwenkaart Paleis dan mag je nog 1 stap zetten.
 Voor veld 6 bepalen de vestaalse maagden die je in je bezit hebt hoeveel stappen je vooruit gaat (met een maximum van 3). De maagden hoeven niet ingeleverd te worden.

Als je bijvoorbeeld met je enige dobbelsteen een 3 gooit en:
 de gunstvelden 1-2 liggen omgekeerd en je hebt geen graan dan moet je belasting betalen waardoor je 1 geld achteruit op het geldspoor gaat. Is dat niet mogelijk dan ga je 1 stap achteruit.
 de gunstvelden 1-3 liggen omgekeerd dan hoef je geen belasting te betalen en gebeurt er verder niets.
 de gunstvelden 1-2 liggen omgekeerd en je hebt nog 2 graan dan kom je door de 2 graan blokjes in te leveren 2 stappen dichterbij Rome.

Indien je meerdere dobbelstenen hebt mag je kiezen welke dobbelsteen je gebruikt. Door deze keuze kan het zijn dat je belasting ontduikt die je anders met die ene dobbelsteen had moeten betalen. Je mag er ook voor kiezen om niets in te leveren waarbij dat moet en de belasting te betalen.

Draai de gebruikte gunstkaart om zodat het herkenbaar is dat deze gunst al verleend is.

De gunstvelden zorgen ervoor dat je in de vorm van stappen dichterbij Rome komt, waaruit de speler die als eerste Rome bereikt (in 15 stappen) het einde van het spel inluidt.

Privilege verkrijgen
Er liggen tijdens het begin van een ronde 6 gunstkaarten waarbij er maximaal elke keer maar 4 worden gekozen. Op de niet gekozen gunstkaarten komt een blank fiche te liggen (een privilege) met een maximum van drie aan het eind van de ronde.

Indien de speler een gunstkaart kiest en er liggen privilegefiches op dan pak je het aantal privilegekaarten gelijk aan het aantal fiches. Daarvan mag je standaard 1 privilegekaart houden mits je de basiliek hebt. Met de basiliek mag je twee kaarten houden indien dit mogelijk is. Niet gekozen kaarten dien je open af te leggen.

Een privilegekaart mag je na afloop van elke spelfase in jouw beurt inzetten. De privilegekaart met een extra stap mag maar 1 keer per beurt worden gebruikt. Privilegekaarten met punten moet je houden tot het einde van het spel en deze gelden maar eenmalig, zelfs al heb je meer van dezelfde kaart.

Einde van de ronde
Aan het einde van de ronde zal het volgende moeten gebeuren:
 Opendraaien gebruikte gunstkaarten
 Spelersvolgorde opnieuw vaststellen
6) Pluspunten:
Origineel actiesysteem
Lekkere snelle beurten, beperkte acties en juiste mate van planning voor de volgende beurt.
Interactie tussen de spelers met ruilen actiekaarten en de gedekte kaarten en daarnaast de gunst fase en strijd om de spelersvolgorde.
Mooi speelmateriaal voor een redelijke prijs
7) Minpunten:
Het geluk in het spel is ongebalanceerd doormiddel van de privilegekaarten en de dobbelstenen.
8) Samenvattend:
Fortuna zal altijd een spel blijven waar niet voldoende grip op te krijgen is doordat de variatie te groot is. Waar je wel goed mee bezig kunt houden is het bepalen van de volgorde waarin je je acties doet en hierbij kun je enigszins vooruit plannen.

Ondanks de grote mate van geluk door het trekken van privilegekaarten en het juiste aantal ogen te gooien, is Fortuna voor mij een vermakelijk spel dat een leuke sfeer geeft wanneer het gespeeld wordt voornamelijk door de vestaalse maagden.

Fortuna zal voor mij te licht zijn maar we zullen ons verder verdiepen in dit spel en het ons eigen gaan maken voor het NK bordspellen.

Waardering: 72 punten = 7

9) Tips:

De speelvolgorde is belangrijk en bepaald je mogelijkheden en uitvoering van je plan.
Extra dobbelstenen zorgen ervoor dat je meer kans hebt voor het voldoen aan de gunsten.
Privilegekaarten gaan de doorslag geven aan het einde van het spel dus zorg ervoor dat je de juiste kaarten weet te bemachtigen.
Centurions zijn erg belangrijk aangezien je deze militaire macht je meer opties kan geven.
Soms is het beter belasting te betalen dan een graan, water, wijn of Centurion in te leveren indien je geld wilt verdienen.
Zorg dat je in ieder geval nagenoeg aan het einde van het spel (wanneer iemand Rome gaat bereiken) dat je binnen de stadsmuur staat (voorbij de X die stap 10 aanduidt). Het is namelijk het geval dat je helemaal niet mee telt als je dit niet bereikt voor het einde van het spel.

Terug naar beginpagina