Truusentruus.nl recensie van het spel: Macao
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (8.0)  
   
Auteur : Stefan Feld Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : White Goblin Games Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2010 Talen : Nederlands
Leeftijd vanaf : 12 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 90 minuten Prijs : ca. 35 Euro
 
1) Introductie:
Macao, de mysterieuze havenstad in het zuiden van China, is aan het einde van de zeventiende eeuw de Portugese havenstad in het verre oosten. Kruip in de rol van daadkrachtige avonturiers en dappere gelukszoekers. Of je nu kapitein, gouverneur handwerker of geleerde bent, talloze spannende opgaven en uitdagingen staan je te wachten. Wie gebruik zijn acties het handigst? Wie heeft de beste strategie en haalt de meeste prestigepunten?
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:


• 1 speelbord
• 4 spelertableaus
• 4 windrozen
• 24 goederentegels (3 x lak, 3 x rijst, 3 x thee, 3 x jade, 3 x zijde, 3 x papier, 3 x porselein en 3 x kruiden)
• 6 jokertegels
• 36 gouden munten
• 48 bezits- of straffiches
• 300 houten actiestenen (50 x rood, 50 x blauw, 50 x groen, 50 x zwart, 50 x grijs en 50 x paars)
• 6 dobbelstenen in 6 kleuren met cijfers 1 t/m 6 (rood, blauw, groen, zwart, grijs en paars)
• 4 houten schepen in de spelerskleuren (oranje, wit, geel en bruin)
• 10 houten schijven (2 x oranje, 2 x wit, 2 x geel, 2 x bruin en 2 x beige)
• 120 kaarten
• 1 spelregelboekje
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
De originele uitgave van Macao is van de uitgever Alea, onderdeel van Ravensburger. Ik denk dat Ravensburger zelf het niet aandurfde om Macao in het Nederlands uit te geven. White Goblin Games durfde dit echter wel. Jammer is wel dat Macao valt binnen de grote dozen serie van Alea, die genummerd is. Nou is het als Nederlander natuurlijk prettiger om een Nederlandstalige versie te spelen. Macao is dus nummer 14 uit de Alea serie met grote spellen. De vormgeving van Alea is gelijk aan alle andere spellen uit deze serie. Een prachtig uitziend spel met gelijke uitstraling als zijn broers. Ook bij Macao is veel aandacht besteed aan de vormgeving. Het spel heeft prachtige afbeeldingen en oogt professioneel. Het spelmateriaal is degelijk en voldoet prima.

Het speelbord is verdeeld in 2 delen. Je hebt de zee aan de linkerzijde met een aantal handelssteden (Londen, Hamburg, Amsterdam, Lissabon, Antwerpen, Barcelona, Marseille en Genua.) en aan de rechterzijde de stad Macao. Elke handelsstad heeft 3 afleverplaatsen. In elke stad kun je op de afleverplaatsen een ander goed leveren. Ben je als eerste dan krijg je 5 overwinningspunten per goed, bij de tweede plaats is dit 3 punten en bij de derde plaats is dit 2 punten. Tussen de steden liggen routes, die de spelers met een schip kunnen afleggen. Aan de linkerzijde van het bord zijn 2 wisselkoerslijsten aangegeven. De linker lijst geeft het aantal goud aan, de rechterlijst geeft het aantal overwinningspunten aan. Deze lijsten geven dus aan dat je bijvoorbeeld voor 5 gouden munten 8 overwinningspunten kunt inwisselen. Tussen de zee en Macao ligt een muur met 16 cirkels. Deze geeft het startspelerspoor aan. Als je voorop ligt op de muur ben je startspeler. De rechterzijde van het speelbord geeft Macao weer. Een stadje met 30 stadsdelen. De stadsdelen zijn afgebeeld als gebouw. Hieronder staan 1 t/4 blokjes afgebeeld. Deze moeten betaald worden om later het goed te pakken dat op dit stadsdeel ligt en er zelf een bezitsfiche op te plaatsen. Zo bezetten spelers stadsdelen. Om de rand van het bord ligt een scorespoor (1 t/m 100). Aan de 2 lange zijde van het rechthoekige speelbord zijn 6 vakken voor kaarten, die bij elkaar de 12 ronden van het spel weergeven.

De 4 spelerstableaus geven een kort spelverloop weer. Ook zijn er 4 plaatsen waar de spelers kaarten op kunnen plaatsen.

Er zijn 4 stuks windrozen, voor elke speler 1. De windrozen hebben een gekleurde stip in het midden en een pijl die dezelfde spelerskleur hebben. Aan de rechterzijde van de pijl staan dobbelstenen weergegeven. Elke kant van de 7 hoek beslaat een dobbelsteencijfer (1 t/m 6). De zevende kant is voor de pijl.

De jokertegels geven aan dat een speler 1 actiesteen of 3 gouden munten mag pakken.

De bezits- of straffiches hebben aan 1 zijde de kleur van de spelers, de andere zijde geeft het cijfer -3 aan, dat 3 minpunten aangeeft.

De 120 kaarten zijn verdeelt in 24 ambten, 44 bouwwerken en 52 personen. Elke kaart heeft aan de linkerbovenzijde de kosten staan om de kaart te kopen. In het midden van de kaart staat de naam van het gebouw, de ambt of persoon en aan de onderzijde staat de actie die het de speler oplevert. Aan de onderzijde staan tevens een geel en een rood getal (0 t/m 2).
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels van Macao zijn zeer duidelijk omschreven. De regels heb je in ruim een half uur gelezen en begrepen. De regels zijn voorzien van goede afbeeldingen en voorbeelden. Op elke bladzijde is aan de rechterkant een kolom weergegeven, die een opsomming van de belangrijkste regels weergeeft. De uitleg aan anderen vergt op zich ondanks de complexiteit van het spel, niet veel moeite om aan andere uit te leggen.

Voorbereiding:
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. Elke speler kiest een kleur en pakt zijn windroos, tableau, schip, schijven en bezitsfiches. Het schip wordt op het startveld van de schepen geplaatst. De 2 schijven worden op veld 0 van het scorespoor en veld 0 van de stadsmuur geplaatst. Elke speler krijgt nog 5 munten. Hierna worden de 24 goederentegels willekeurig op de lichte stadsdelen geplaatst. De jokertegels komen op de donkere stadsdelen. De 24 ambtskaarten worden geschud. Bij de elk van de 12 rondevlakken aan het speelbord worden open 2 kaarten gelegd. De overige 96 bouw- en personenkaarten worden geschud en als dichte stapel neergelegd. De houten beige schijven worden op de velden 0 van de wisselkoerslijst gelegd. De dobbelstenen gaan naar een dobbelaar, hij dobbelt voor de rest van het spel.

Nu worden van de stapel dichte kaarten 2 kaarten meer open gedraaid als het aantal spelers. Beginnend met de speler wiens schijf onderaan ligt, neemt een speler 1 kaart en legt deze op zijn tableau. De overige 2 kaarten komen op de aflegstapel. Nu neemt de speler wiens schijf helemaal bovenop ligt op de stadsmuur 1 blokje uit de voorraad. Hij plaatst deze bij de zijde van de windroos met dobbelsteenoog “1”. Vervolgens neemt hij 2 actiestenen met dezelfde kleur en plaatst deze bij de zijde van de windroos met dobbelsteenoog “2”. De andere spelers volgen en voeren hetzelfde uit.
5) Spelverloop:
Het spel verloopt over 12 ronden. Er is in elke ronde 3 fasen:

1) Kaarten uitzoeken
2) Dobbelstenen gooien
3) Acties uitvoeren

1) Kaarten uitzoeken
De 2 ambtskaarten van de huidige ronde worden gepakt. Hiernaast worden 4 kaarten van de dichte trekstapel gepakt en open neergelegd. Nu worden de getallen onderaan de kaarten bij elkaar opgeteld. De gele cijfers geven de koers van de munten aan, de rode cijfers de koers van de overwinningspunten. De beige schijven op de wisselkoers worden op de overeenkomende plaatsen geplaatst. Afhankelijk van het aantal speler worden nu 0 t/m 2 kaarten op de aflegstapel gelegd. Vervolgens kiest elke speler, beginnend met de startspeler 1 kaart uit en legt deze op zijn tableau.

2) Dobbelstenen gooien
De dobbelstenen worden gegooid. Nu mag de startspeler als eerste 2 dobbelstenen kiezen. De kleur van de dobbelsteen geeft aan welk kleur blokje. Het cijfer van de dobbelsteen geeft aan hoeveel blokjes en de plaats waar de blokjes op de windroos geplaatst dienen te worden. Bij een rode 2 en groene 5 worden bijvoorbeeld 2 rode blokjes op veld 2 en 5 groene blokjes op veld 5 van de windroos geplaatst. De andere spelers volgen in volgorde van de stadsmuur. Nu draaien alle speler de windroos 1 veld naar rechts. Nu verschuiven alle blokjes 1 veld. De pijl geeft de ronde aan waar nu acties worden uitgevoerd. Het aantal en de kleur van de blokjes zijn bepalend voor de acties die een speler nu mag uitvoeren.

3) Acties uitvoeren
Beginnend met de startspeler mogen de spelers acties uitvoeren voor hun blokjes die door de pijl van de windroos worden aangewezen. Een speler probeert alle blokjes te verbruiken, want ongebruikte blokjes worden terug in de voorraad gedaan. De startspeler mag de volgende 7 acties in willekeurige volgorde en willekeurige combinatie uitvoeren. Daarna volgen de andere spelers, conform stadsmuurvolgorde:

1) Kaarten activeren
2) Een stadsdeel veroveren
3) Eenmaal op de muur vooruitgaan
4) Schip bewegen
5) Eenmaal prestigepunten krijgen
6) Kaarten gebruiken
7) Passen

1) Kaarten activeren
Een kaart blijft inactief zolang hij op het tableau van een speler ligt. Betaalt de speler de aangegeven blokjes op de kaart, dan wordt hij geactiveerd en wordt hij voor het tableau neergelegd. Geactiveerd wil zeggen dat een speler de kaart nu voortaan altijd mag gebruiken. De blokjes die op de kaart worden aangegeven dienen bij de pijl van de windroos te liggen en mogen niet van een ander veld genomen te worden! Een speler mag deze actie meerdere malen doen tijdens een ronde.

2) Een stadsdeel veroveren
De speler kiest een stadsdeel en legt de gevraagde blokjes vanuit het veld met de pijl van de windroos terug in de voorraad. Het goederenfiche dat op het stadsdeel ligt legt de speler op zijn tableau. Een jokertegel mag gelijk worden ingezet. Op het lege stadsdeel plaatst een speler 1 van zijn bezitsfiches. Aan het einde van het spel levert de grootste aaneengesloten reeks stadsdelenfiches met dezelfde kleur van een speler overwinningspunten op.

3) Eenmaal op de muur vooruitgaan
Een speler legt 1 of meer blokjes in de voorraad terug. Voor 1 blokje mag hij op de stadsmuur 1 veld vooruit gaan. Wil hij echter nog een veld vooruit gaan, dan kost het hem 2 blokjes per extra veld. Dus 5 blokjes voor 3 velden.

4) Schip bewegen
De speler mag zo vaak als hij wil zijn schip 1 veld verplaatsen voor 1 blokje. Als een speler in een haven ligt kan hij de gevraagde goederen van zijn tableau inleveren. De eerste speler die dit in een haven doet krijgt de meeste overwinningspunten. Hij neemt de aangegeven punten en vermeerdert dit met het aantal ingeleverde goederen.

5) Eenmaal prestigepunten krijgen
Een speler mag 1 keer in deze ronde munten inleveren voor prestigepunten. Dit gebeurt volgende de wisselkoers die aan het begin van een ronde is vastgesteld.

6) Kaarten gebruiken
De speler mag altijd zijn geactiveerde kaarten gebruiken. Soms zijn voor het gebruiken van kaarten blokjes nodig. Deze dienen bij de pijl van de windroos te liggen.

7) Passen
Heeft een speler nog blokjes maar wil hij niet meer spelen, dan moet hij passen en de blokjes in de voorraad terugleggen.

Belangrijk:
Vanaf ronde 8 wordt de uitkomst van de dobbelstenen veranderd. Wijst een pijl deze ronde naar een veld met geen enkel blokje, dan moet je een straffiche nemen met 3 strafpunten. Ook als je een kaart moet pakken en je tableau is vol krijg je een straffiche met 3 strafpunten.

Einde van het spel:
Het spel eindigt na de twaalfde ronde. Iedere speler krijgt voor elke kaart die nog op zijn tableau ligt 1 straffiche met 3 minpunten. Nu volgt de eindwaardering:

a) Voor elk straffiche ga je op het scorespoor 3 velden achteruit.
b) Kaarten met “einde van het spel” kunnen extra punten scoren. De speler gaat de overeenkomende punten op het scorespoor verder.
c) Voor je grootste samenhangend gebied met stadsdelen krijg je 2 punten per stadsdeel.

De speler met de meeste punten wint het spel. Bij gelijke stand is de stadsmuur bepalend.
6) Pluspunten:
• Prachtige vormgeving
• Prima spelmateriaal
• Duidelijke spelregels
• Thema
• Complexiteit
• Bevordert het planinzicht
7) Minpunten:
• Jammer dat Macao niet als onderdeel van de Alea serie in het Nederlands is uitgegeven.
• Je hebt als laatste speler toch echt een nadeel als je als laatste op de stadsmuur staat.
• In het begin van het spel lijkt varen onnuttig.
• Weinig interactie
8) Samenvattend:
In Macao gaan de spelers terug in de tijd. De havenstad Macao is een machtige handelsstad. De spelers verzamelen goederen, nemen stadswijken in bezit en varen met hun schepen naar belangrijke overzeese handelssteden om hun waren te verkopen. Alles vindt plaats op het speelbord. Aan de linkerzijde liggen de overzeese havensteden en varen de spelers met hun schepen tussen de steden. Aan de andere kant ligt de stad Macao, opgebouwd uit stadswijken met goederen. Hier bezetten spelers wijken, door inleveren van goederen en nemen belangrijke handelswaren mee. Ze proberen ook hun wijken zo groot mogelijk te maken.

Het spelmechanisme in Macao is handelen en goed vooruit plannen. De spelers gooien met dobbelstenen. Ze mogen hiervan 2 dobbelstenen nemen. De dobbelstenen geven goederen en hun kleur aan. Het aantal ogen bepaald hoeveel goederen ze mogen pakken. Ook geeft het aantal ogen aan op welke plaats van hun windroos de goederen (houten blokjes) worden geplaatst. De windroos stelt de aankomende ronden weer. De windroos heeft de 6 kanten van een dobbelsteen afgebeeld. De ogen geven de huidige ronde “1” en komende 6 ronden aan. Elke ronde plaatsen de spelers blokjes bij kanten van hun windroos. Hierna wordt de windroos 1 veld naar rechts gedraaid, zodat de pijl van de windroos nu bij de eerdere blokjes met oogcijfer “1” staat. De blokjes bij oogcijfer “5” komen dus over 4 ronden pas aan de beurt.

De blokjes bij de windroos worden als actiestenen gebruikt. Er kunnen kaarten mee geactiveerd, aangekocht en geplaatst worden die verschillende acties met zich meebrengen. Ook kunnen de spelers hun blokjes inzetten om hun schepen te bewegen, startspeler te worden en punten te verkrijgen.

Macao is dat zelfstandig gespeeld wordt. Het is bijna niet mogelijk om andere spelers dwars te zitten. Dit kan alleen door bepaalde stadswijken voor hun neus te veroveren, of handelswaren eerder te leveren in de havens. Verder is het spel vooral heel goed vooruit plannen. Dit heeft te maken met het kiezen van de juiste kaarten, het nemen van de juiste dobbelstenen en het uitvoeren van de juiste acties. Wie dit als speler het beste voor elkaar heeft wint het spel.

Macao heeft een uniek spelsysteem, dat vrij complex is maar weinig regels kent. Het is een goed doordacht spel. De windroos, de dobbelstenen en het plannen met de windroos zijn uniek. De auteur laat zien dat geluk heel goed samen gaat met denken en vooruit plannen.

De kaarten hebben goede en slechte acties. De keuze van de juiste kaarten en het inzetten van de juiste goederen op de windroos zijn essentieel. Je moet goed vooruit plannen dat je de juiste blokjes in de juiste ronde bezit om bepaalde kaarten te activeren.

Macao is een spannend spel met een prachtig goed doordacht spelsysteem. Jammer is wel dat alle spelers voor zich spelen en er weinig interactie tussen de spelers is. Stefan Feld heeft betere spelen uitgegeven. Onder zijn spelen valt Macao in de onderste categorie. Wat wil zeggen dat Macao nog steeds een goed spel is, want Stefan is een van de beste auteurs.

Waardering: 82 punten = 8.

9) Tips:

• Varen met je schip lijkt onnuttig in het begin van het spel, maar blijkt aan het einde van het spel wel zijn nut te hebben gehad,
• Denk heel goed na welke dobbelstenen je neemt, deze zijn zo belangrijk en bepalend voor de rest van het spel.
• Bekijk de kaarten goed voordat je er 1 neemt

Terug naar beginpagina