Truusentruus.nl recensie van het spel: Ys
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (7.5)  
   
Auteur : Cyril Demaegd Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : Ystari Games Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2005 Talen : Duits
Leeftijd vanaf : 12 jaar Nog verkrijgbaar? : nee
Speelduur : 45 minuten Prijs : ca. 32 Euro
 
1) Introductie:
Er was eens lang geleden een Koning Gradion. Hij bouwde de schitterende stad Ys voor zijn dochter Dahut. Reusachtige muren beschermden de stad tegen de meest gewelddadige golven van de zee. Dahut wilde van Ys de machtigste stad van Britany maken. Ze zond draken erop uit om koopvaardijschepen te veroveren die op zee voeren, hun laadruimen vol met edelstenen...
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:


• 1 speelbord
• 56 houten cilinders (handelaren), 14 stuks in 4 spelerskleuren (groen, rood, geel en zwart)
• 5 houten markeerstenen in 5 spelerskleuren
• 1 bruine houten markeersteen
• 144 houten blokjes (5 x wit, 19 x zwart, 30 x blauw, 30 x geel, 30 x groen en 30 x rood), deze stellen de edelstenen voor
• 4 spelers-schermen
• 24 personenkaarten
• 24 schipkaarten
• 6 volgordekaarten
• 1 spelregelboekje
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
Ys heeft een prachtige uitlokkende uitstraling. De voorzijde van de doos laat een handelaar op zee zien die zijn zak met edelstenen laat zien. Hij staat op een schip en op de achterzijde zie je de schitterende stad Ys. De achterzijde laat een prima foto zien van een spelsituatie. De verdere vormgeving van het spel is prima. Het speelbord is wat donker weergegeven. Het spelmateriaal voldoet prima. Ik vind de kleine edelsteenblokjes iets te klein. Ook de kleuren blauw en groen van deze blokjes lijken te veel op elkaar.

Het speelbord stelt de stad Ys voor. Het is gemaakt in een grote cirkel. De cirkel is verdeeld in 4 wijken. Elke wijk heeft 3 ringen (haven, winkelbuurt en paleis). Er zijn 4 vakken, per wijk 1 waar karakterkaarten op worden gelegd. Er is een rondeteller van 1t/m 4. Ook is er een markt waar edelstenen worden verkocht en een waardetabel die de waarde van de edelstenen per soort aan geeft. Ook is er een scorespoor en een troonzaal.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels van Ys zijn duidelijk geschreven en je kunt ze makkelijk begrijpen. Het duurt toch wel even voordat je de regels hebt gelezen en begrepen. Trek er toch zeker een half uur tot 40 minuten voor uit. Er is online ook een Nederlandse vertaling beschikbaar, maar deze staat vol met vertaalfouten en regelfouten. Door middel van verschillende afbeeldingen en voorbeelden worden de regels op een goede manier verduidelijkt. Het spel vergt na het lezen, weinig moeite om aan anderen uit te leggen.

Voorbereiding:
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. De rondeteller wordt op veld 1 geplaatst. De schipkaarten worden verdekt naast het speelbord gelegd. Elke speler kiest een kleur en pakt een zichtscherm. Hij neemt zijn handelaren en zet deze achter zijn scherm. Hierna neemt hij 3 handelaren met waarde 2 en zet deze naast zijn scherm. De markeerstenen van de spelers worden op veld 0 van het scorespoor geplaatst. De volgordekaarten worden bekeken en de cijfers met het aantal spelers worden er uit gehaald. Verdekt krijgt elke speler 1 kaart, waarna hij deze omdraait. De 15 personenkaarten met gele rand worden geschud. Op elk veld van het speelbord voor personenkaarten worden verdekt 3 kaarten gelegd. De overige kaarten gaan in de doos. De 4 personenkaarten met een blauwe rand worden naast het speelbord geplaatst. Van elke kleur wordt een edelsteen op de waardetabel geplaatst op zijn beginveld.
5) Spelverloop:
Doel van het spel
De spelers kruipen in de rol van prins van de stad Ys. Met hun netwerk van handelaren kopen en verkopen ze edelstenen en proberen hiermee zo veel mogelijk overwinningspunten te behalen. De speler die aan het eind van het spel de meeste punten heeft wint het spel.

Het spel verloopt over 4 speelronden. Iedere speelronde is uit 4 fasen opgebouwd:

1) Opstelling;
2) Spelersvolgorde;
3) Inzetten van handelaren;
4) Waardering.

1) Opstelling
Tijdens de opstelling worden in de 4 wijken personenkaarten omgedraaid. Ook wordt in elke haven een nieuwe schipkaart open gedraaid. Hierna wordt nog een schipkaart omgedraaid om de markt te voorzien van edelstenen

2) Spelersvolgorde
De spelers kiezen in het geheim 2 van hun handelaren en plaatsen deze verdekt voor hun scherm. Als alle spelers dit gedan hebben worden alle handelaren omgedraaid. De speler met de hoogste waarde mag kiezen in welke positie hij wil spelen. Hij pakt een volgordekaart naar keuze en legt deze voor hem neer. Dit gebeurt verder met de speler met de op 1 na hoogste waarde enz.

3) Inzetten van handelaren
Beginnend met de speler met de laagste waarde aan volgordekaart plaatsen de spelers om beurten 2 handelaren op het speelbord. Van deze handelaren moet de speler telkens 1 handelaar verdekt en de ander open plaatsen. Dit kan op de wijken van de stad, maar ook op de markt. Bij plaatsing op de markt krijgt de speler gelijk een overwinningspunt.

4) Waardering
Per wijk en per ring worden de handelaren open gedraaid. Beginnend met wijk 1 enz, daarna volgt de markt. De volgende acties worden in de wijken uitgevoerd. De speler die de meeste invloed heeft in een wijk of ring krijgt het volgende:

Meeste invloed volledige wijk: 2 edelstenen uit de haven.
Op 1 na meeste invloed in volledige wijk: 1 edelsteen uit de haven enz.
Meeste invloed haven: 1 zwarte edelsteen
Meeste invloed winkelwijk: 3 overwinningspunten
Meeste invloed paleis: bovenste karakterkaart nemen

Markt:
De speler die de hoogste waarde aan handelaren heeft in een rij krijgt de bijbehorende edelsteen. Ook wordt per kolom gekeken waar in het totaal de meeste invloed op werd uitgeoefend. De kolom met de hoogste waarde stijgt 2 plaatsen, hierdoor wordt de edelsteen in deze kolom meer waard.

Einde van het spel
Aan het einde van de vierde ronde is het spel ten einde. De spelers tellen hun totale edelstenen in de diverse kleuren. Volgens een tabel krijgen de spelers punten. Dit is afhankelijk van de markt en de waarde van de edelstenen. Als je de meeste edelstenen hebt in een soort scoor je voor de meest waardevolle kleur 24 punten, dit telt per soort af van 20, 16 naar 12 overwinningspunten. Voor elke kleur krijgt de speler overwinningspunten. Als laatste worden nu ook de zwarte edelstenen gewaardeerd. De speler met de meeste punten wint het spel.
6) Pluspunten:
• Prachtige uitstraling
• Prima vormgeving
• Duidelijke spelregels
• Makkelijk uit te leggen
• Spelmechanisme
• Bluffactor
• Spannend
• Unieke concepten
7) Minpunten:
• Edelsteenblokjes iets te klein
• Blauw en groenkleurig materiaal lijken erg op elkaar
• Overwinningspunten zijn moeilijk in te schatten
8) Samenvattend:
In Ys stellen de spelers koopmannen voor die edelstenen proberen te bemachtigen. De stad ligt er vol mee. De spelers hebben de beschikking over 11 handelaren die ze in kunnen zetten om zo edelstenen te verzamelen. De waarde van de edelstenen fluctueert tijdens het spel. Uiteindelijk worden alle edelstenen omgezet in overwinningspunten. De speler met de meeste punten wint het spel.

De spelers hebben dus de beschikking over 11 handelaren die worden voorgesteld door houten cilinders. Deze houten cilinders houden de spelers achter hun zichtschermen. De cilinders hebben verschillende waarden doordat er stickers met cijfers op geplakt zijn. De waarden verschillen van 0 t/m 4. Als eerste moeten de spelers 2 handelaren verdekt voor hun scherm inzetten om de startspelervolgorde te bepalen. Dit is uniek voor dit spel. Waarom? Je zet verdekt 2 handelaren in en weet dus niet wat de andere spelers doen. Als alle spelers de handelaren hebben ingezet worden ze open gedraaid. De speler met de hoogste waarde mag bepalen in welke volgorde hij aan de beurt wil komen. Stel je voor dat er 4 spelers mee doen, dan is het meestal handig om als laatste aan de beurt te zijn. Je kunt als laatste speler goed zien wat er op het bord gebeurt en je daarop aanpassen. Als eerste speler heb je namelijk geen idee wat er later met de andere spelers op het bord gebeurt.

Nadat de spelersvolgorde is bepaald moeten de spelers om beurten 2 handelaren op het bord plaatsen. Ook hier zit een uniek concept in, want je moet namelijk 1 handelaar open en 1 handelaar dicht plaatsen. De andere spelers hebben dus soms geen idee wat de waarde van de gesloten handelaar is. De verschillende plaatsen op het bord hebben dus allemaal hun eigen acties. Zo kun je overwinningspunten scoren en edelstenen bemachtigen. Het bemachtigen van edelstenen is de leidraad in dit spel. Als speler moet je continu in de gaten houden wat de markt van de edelstenen doet en hoeveel edelstenen jouw tegenspelers hebben. In het inzetten van handelaren zit een enorme bluffactor. Je kunt zoals je kunt voorstellen met een verdekte handelaar met waarde “0” alsnog scoren… Ook het onder druk zetten van de tegenstander met een hoge waarde van een handelaar is een leuke optie.

Tijdens het spel vergaren de spelers dus edelstenen die aan het einde van het spel worden gewaardeerd. Hiernaast zijn er personenkaarten met verschillende acties die het spel extra spannend maken. Zo kun je stiekem handelaren wisselen, overwinningspunten behalen, een ronde verdekt alle handelaren inzetten. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een actie voorhanden.

Ys is een schitterend meerderhedenspel met een hoge bluffactor. Het spel is spannend van begin tot eind. Een enorm goed doordacht en leuk spel. Jammer is wel dat je niet goed kan inschatten wat uiteindelijk de eindscore is, maar dit houd het wel spannend.

Waardering: 76 punten = 7.5

9) Tips:

• Zie samenvattend

Terug naar beginpagina