Truusentruus.nl recensie van het spel: Stenen Tijdperk
Recensie door : guido  
Beoordelingscijfer : (9.0)  
   
Auteur : Michael Tummelhofer Minimum aantal spelers : 2
Uitgever : 999 Games Maximum aantal spelers : 4
Jaar van uitgave : 2008 Talen : Nederlands
Leeftijd vanaf : 10 jaar Nog verkrijgbaar? : ja
Speelduur : 90 minuten Prijs : ca. 40 Euro
 
1) Introductie:
Het stenen tijdperk is begonnen. Er ontstaan dorpen, waarvan de bewoners allerlei vaardigheden hebben ontwikkeld zoals georganiseerde jacht, akkerbouw en het maken en gebruiken van gereedschap. Mystiek en kunst spelen een grote rol.

De spelers moeten hun stam tot ontwikkeling brengen. Dat betekent groei en voldoende voedsel. Onder de stamleden is een duidelijke taakverdeling. Gereedschap en grondstoffen zijn nodig. Jagers en verzamelaars trekken erop uit voor vlees, huiden en bessen. Door wetenschap komen er nieuwe gebouwen, die bij de eindtelling een bonus geven. Ben jij uit het juiste hout gesneden om dit uitdagende spel te winnen?
2) Spelmateriaal:
Het spel bestaat uit:


• 1 speelbord
• 4 spelerstableaus
• 28 bruine houten blokjes (hout)
• 18 rode houten blokjes (leem)
• 12 grijze houten blokjes (steen)
• 10 gele houten blokjes (goud)
• 40 houten stamleden, 10 stuks in 4 spelerskleuren (rood, blauw, groen en geel)
• 4 grote houten markeerstenen, 1 stuks voor elke spelerskleur
• 4 kleine houten markeerstenen, 1 stuks voor elke spelerskleur
• 53 voedselfiches
• 28 tegels met hutten
• 18 gereedschapsfiches
• 1 startspelerfiguur
• 36 beschavingskaarten
• 7 dobbelstenen
• 1 dobbelbeker
• 1 bijlage
• 1 spelregelboekje
3) Vormgeving en uitleg van het materiaal:
Stenen tijdperk heeft een prachtige uitstraling. Er is totaal niets op het spel en zijn materiaal aan te merken. Het spel is voorzien van prachtige afbeeldingen. Het spelmateriaal voldoet prima en er is veel zorg aan besteed. De kleuren groen en blauw van het houten materiaal kunnen verwarrend zijn.

Het speelbord bestaat uit een landschap met verschillende terreinsoorten. Zo is er een jachtvlakte, bos, leemgroeve, steengroeve, rivier en een drietal hutten. Er si plaats voor de beschavingskaarten en de huttentegels. Verder is er een voedsel- en scorespoor.

De spelerstableaus geven plaats aan 3 gereedschapsfiches, 5 huttenfiches en geven een overzicht van kosten en inkomsten.

De voedselfiches zijn er met waarde 1,2,5 en 10.

De gereedschapfiches hebben een afbeelding van een bijl en een cijfer. Deze fiches zijn er in de waarde 1 t/m 4.

Er zijn verschillende beschavingskaarten. Er zijn kaarten met een groene achtergrond en met een zandkleurige achtergrond. Ze hebben aan de bovenzijde de directe opbrengst afgebeeld en aan de onderzijde een voorwerp of punten voor een bepaald doel afgebeeld.
4) Voorbereiding en uitleg aan anderen:
De spelregels van dit spel zijn goed en duidelijk uitgelegd. Je hebt ruim een half uur nodig om de regels te lezen. Doe er nog eens ruim 10 minuten voor de bijlagen bij en je bent het spel meester. Met verschillende voorbeelden en afbeeldingen worden de regels verduidelijkt. Het spel vergt weinig moeite om aan anderen uit te leggen.

Voorbereiding:
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. De houten blokjes worden op de overeenkomende plaatsen op het speelbord gelegd. De gereedschapsfiches worden op de 2 velden van de gereedschapsmaker geplaatst. De beschavingskaarten worden verdekt geschud. De 4 bovenste kaarten worden naast elkaar op het speelbord gelegd. De huttenfiches worden ook verdekt geschud. Er worden 4 stapels met 7 huttenfiches gemaakt. Per speler wordt 1 stapel gebruikt en op de plaatsen op het speelbord gelegd. De kleine houten markeersteen wordt op veld 0 van het voedselspoor geplaatst en de grote houten markeersteen wordt op veld 0 van het scorespoor geplaatst.

Iedere speler krijgt een spelerstableau, 5 stamleden in 1 kleur en 12 voedsel. De resterende stamleden worden naast het speelbord geplaatst. De jongste speler neemt het startspelersfiguur en begint het spel.
5) Spelverloop:
Het spel verloopt over meerdere ronden. In elke ronde worden 3 fasen afgewerkt. Alle spelers spelen eerst fase 1, dan fase 2 en ten slotte fase 3.

1) Stamleden inzetten
2) Acties uitvoeren
3) Stamleden voeden

1) Stamleden inzetten
Er zijn in totaal 16 plaatsen op het bord waar 1 of meerder stamleden geplaatst kunnen worden. De plaatsen:
a) Jachtveld, onbeperkt aantal
b) Bos, maximaal 7 stamleden
c) Leemgroeve, maximaal 7 stamleden
d) Steengroeve, maximaal 7 stamleden
e) Rivier, maximaal 7 stamleden
f) 4 x beschavingskaartveld met maximaal 1 stamlid
g) 4 x huttenfichesveld met maximaal 1 stamlid
h) Gereedschapmaker, maximaal 1 stamlid
i) Hut, verplicht 2 stamleden van 1 speler
j) Akker, maximaal 1 stamlid
Beginnend met de startspeler plaatst elke speler 1 of meerdere stamleden op 1 van de genoemde plaatsen op het speelbord. Dit gaat zo door totdat geen enkele speler meer stamleden heeft.

2) Acties uitvoeren.
Beginnend met de startspeler voeren de spelers de acties voor hun stamleden uit. De plaats op het bord waar mee wil beginnen, mag de speler zelf bepalen. Als alle spelers zijn geweest is deze fase voorbij.
De plaatsen en hun acties:
a) Jachtveld, gooi met het aantal dobbelstenen dat overeenkomt met de geplaatste stamleden, deel de uitkomst door 2, dit is het aantal aan waarde van voedselfiches dat deze speler krijgt.
b) Bos, gooi met het aantal dobbelstenen dat overeenkomt met de geplaatste stamleden, deel de uitkomst door 3, dit is het aantal aan houtblokjes dat deze speler krijgt.
c) Leemgroeve, gooi met het aantal dobbelstenen dat overeenkomt met de geplaatste stamleden, deel de uitkomst door 4, dit is het aantal aan leemblokjes dat deze speler krijgt.
d) Steengroeve, gooi met het aantal dobbelstenen dat overeenkomt met de geplaatste stamleden, deel de uitkomst door 5, dit is het aantal aan steenblokjes dat deze speler krijgt.
e) Rivier, gooi met het aantal dobbelstenen dat overeenkomt met de geplaatste stamleden, deel de uitkomst door 6, dit is het aantal aan goudblokjes dat deze speler krijgt.
f) Beschavingskaartvelden. Er zijn 4 plaatsen met beschavingskaarten. Van rechts naar links zijn de kosten steeds 1 grondstof hoger. Bij de meest rechtse plaatst, zijn de kosten 1 grondstof naar keuze. Bij de linker beschavingskaart zijn de kosten 4 grondstoffen naar keuze. De speler moet de grondstoffen inleveren en op het speelbord terugleggen. Hij voert gelijk de bovenste deel van de kaart uit, de onmiddellijke opbrengst. Hierna pakt hij de kaart en neemt deze verdekt voor zich.
g) Huttenveldfiche, de speler betaald de afgebeelde kosten en krijgt direct het aantal overwinningspunten die staan aangegeven. Het huttenfiches wordt op het tableau geplaatst.
h) Gereedschapmaker, neem het bovenste fiche met waarde 1. Plaats deze op je tableau. Op het tableau zijn 3 plaatsen voor gereedschapsfiches. De plaatsen dienen eerst allemaal met waarde 1 te worden voorzien, voordat waarde 2 mag worden omgedraaid. De waarde van het gereedschapsfiche mag je bij een dobbelsteenworp optellen!!!!
i) Hut, de 2 stamleden trekken zich even terug in de hut, de uitkomst is een nieuw stamlid. Deze neemt de speler uit de voorraad en zet deze op zijn tableau. Vanaf nu heeft hij 1 stamlid extra om in te zetten.
j) Akker, de speler stijgt 1 plaatst op het voedselspoor. De Hij hoeft nu 1 stamlid minder te voeden!

De spelers nemen telkens na het uitvoeren van een actie hun stamleden terug en plaatsen deze op hun tableau.

3) Stamleden voeden.
De spelers moeten om beurten net zo veel voedsel inleveren als ze stamleden bezitten. Hier wordt ook naar het voedselspoor gekeken. De aangegeven waarde op het voedselspoor wordt afgetrokken. De spelers leggen hun betaalde voedselfiches op het speelbord.

Nieuwe ronde
De niet gekochte beschavingskaarten worden naar rechts verplaatst. De resterende velden voor beschavingskaarten worden vanaf de trekstapel aangevuld.

Einde van het spel.
Het spel eindigt direct als de beschavingskaarten niet meer aangevuld kunnen worden of aan het einde van de ronde dat 1 van de stapels met huttenfiches op is.

Eindtelling:
De spelers krijgen nu punten en gaan met hun blokje op het scorespoor vooruit.
a) Punten voor verschillende beschavingskaarten met groene achtergrond. Hoe meer verschillende kaarten hoe hoger de punten (maximaal 64 punten)
b) Punten voor beschavingskaarten met zandkleurige achtergrond. De speler vermenigvuldigt het aantal personen op de kaart met de voorwaarde. Voorwaarde kunnen plaatst op het voedselspoor, waarde van gereedschapsfiches, aantal gekochte hutten en aantal stamleden zijn.
c) Elke grondstof die een speler nog bezit is 1 punt waard.

De speler met de meeste punten wint het spel.
6) Pluspunten:
• Prachtige uitstraling
• Prachtige afbeeldingen
• Goed verzorgd spelmateriaal
• Simpele spelregels
• Prachtig spelsysteem
• Oneindige opties om te spelen en te winnen
• Voor weinig en veelspelers zeer toegankelijk
• Hoog herspeelbaarheidsgehalte
• Goed speelbaar met alle spelersaantallen, zelfs met 2 spelers!
• Strategisch
7) Minpunten:
• Kleuren groen en blauw lijken te veel op elkaar en schept verwarring.
• Speelduur soms te lang voor bepaalde spelers
• Geluksfactor met dobbelen
8) Samenvattend:
In dit spel gaan we terug in de tijd, naar het stenen tijdperk. In deze periode ontwikkelde de bevolking snel. Ze gingen op jacht om aan eten te komen en delfden grondstoffen om huizen te bouwen. Als spelers speel je een volk en doe je mee aan deze ontwikkeling.

Tijdens het spel zetten de spelers stamleden in op verschillende plaatsen op het speelbord. Op elke plaats is uiteindelijk weer een andere actie vergeven. Zo komen de spelers aan voedsel en grondstoffen. Met het voedsel voeden ze hun stamleden en met de grondstoffen bouwen ze hutten en ontwikkelen ze zich verder omhoog.

In dit spel is het de bedoeling om je volk uit te breiden en te laten ontwikkelen. Ontwikkelen doe je door beschavingskaarten te kopen. Deze kaarten zijn er in 2 soorten. Er zijn er met een groene achtergrond. Deze hebben voorwerpen. En hoe meer voorwerpen je bezit aan het einde van het spel, hoe meer punten ze opleveren. Ook zijn er kaarten met een zandkleurige achtergrond. Op deze kaarten staan 1 t/m 3 personen en daarna een voorwaarde. Aan het einde van het spel levert zo’n kaart het aantal personen maal de voorwaarde op. Hoe meer kaarten met dezelfde voorwaarde je hebt hoe meer personen je hebt. De voorwaarden zijn: plaatst op het voedselspoor, waarde van gereedschapsfiches, aantal gekochte hutten en aantal stamleden. Voorbeeld 6 persoenen x 7 (voedselspoor) = 42 punten.

Wat is er leuk aan dit spel?
Leuke is dat je een balans moet vinden in het inzetten van stamleden, het verkrijgen van de juiste acties, het voeden van de stamleden en uiteindelijk zorgen dat je de meeste ontwikkeling hebt doorgemaakt om het spel te winnen. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden hierin. Telkens probeer ik weer een andere mogelijkheid te vinden om tot een goed resultaat te komen. Het spel blijft daardoor extra spannend. Je blijft zowel zelfstandig bezig als interactief. Je moet voor jezelf steeds de beste opties nalopen en je moet zeker de anderen in de gaten houden, voordat ze met de beste acties ervandoor gaan.

Ik ben zeer onder de indruk van dit prachtig uitgevoerde spel. Het spelmechanisme klopt uitstekend. Er is een zekere factor van geluk met het dobbelen, maar ook hier is aan gedacht. Ik raad een ieder aan om het spel eens te spelen en zelf te beoordelen of ze dit juweeltje net zo goed vinden als ik.

Waardering: 88 punten = 9.

9) Tips:

• Let op de verdeling van je stamleden
• Probeer je op 1 of 2 soorten beschavingskaarten te concentreren
• Huttenfiches kunnen veel punten opleveren
• Houd de andere spelers in de gaten en zet net voor hun beurt stamleden in op plaatsen waar zij willen inzetten
• Meer stamleden betekend meer opties
• Sta je goed op het voedselspoor of bezit je veel hutten of gereedschapsfiches, concentreer je dan op de beschavingskaarten die deze onderdelen aangeven.

Commentaar van anderen :

Naam:
Guido
Commentaar:
Ik koop het Spel en wil het spelen, zitten er geen beschavingskaarten in
6
Naam:
Danny Van Loo
Commentaar:
Fabtastisch spel, ik heb dit al dikwijls gespeeld samen met mijn kinderen. Sinds kort hebben we ook de uitbreiding Talismannen, wat het spel toch weer een andere, leuke wending geeft.
9
Naam:
Anton Hopmans
Commentaar:
Geweldig spel maar de plaatjes kloppen niet met de titel. In het stenen tijdperk hadden ze volgens mij nog niet van die mooie huisjes :-)
9
Naam:
Anton Hopmans
Commentaar:
Geweldig spel maar de plaatjes kloppen niet met de titel. In het stenen tijdperk hadden ze volgens mij nog niet van die mooie huisjes :-)
9

Terug naar beginpagina

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /var/www/vhosts/truusentruus.nl/httpdocs/recensie/recensie405.php on line 279